Volledig scherm
In Hoeven oefenden donderdag de kinderen die gevormd worden. Links Paul Verbeek. © peter van trijen/pix4profs

Het vormsel: we kennen het wel, maar wat is het nou precies?

HOEVEN - Mirthe (12) uit Oud Gastel wordt morgenavond, samen met veertig andere kinderen van de Bernardusparochie, in de Hoevense kerk van St. Jan de Doper gevormd door vicaris Paul Verbeek, pastoor in Bergen op Zoom. Ze is een van de circa achthonderd kinderen die dit jaar in het bisdom Breda het vormsel toegediend krijgen. 

In 2005 waren het er nog 2.340. Een afname van zo’n 65 procent in ruim tien jaar tijd. Duidelijk te zien in klassen, waar vaak maar een paar leerlingen het vormsel krijgen. De voorbereiding op het vormsel gebeurt dan ook door de parochies in plaats van door scholen, zoals vroeger het geval was.

Mirthe heeft in haar voorbereiding geleerd dat je door het vormsel echt bij de kerk hoort. Maar dat van die Heilige Geest vindt ze best lastig. ,,We hebben geleerd dat het eigenlijk is dat je iemand enthousiast kunt maken. Bijvoorbeeld als je een goed idee hebt.’’ 

Haar moeder Judith van Alphen is blij dat de parochie een heel voorbereidingsprogramma aanbiedt. ,,Daar krijgt ze een betere uitleg dan ik kan geven.’’ 

Hoewel zij en haar man zelf katholiek zijn opgevoed, lopen ze de kerkdeur niet plat. Toch vinden ze het vormsel belangrijk. 

Quote

We hebben haar bewust laten dopen en de eerste communie laten doen en dan vind ik dat dit er ook bij hoort

Judith van Alphen, moeder van Mirthe

,,We hebben haar bewust laten dopen en de eerste communie laten doen en dan vind ik dat dit er ook bij hoort. Zelf stond ze niet meteen te juichen. Maar toen heb ik haar verteld dat je het geloof soms nodig hebt. Dat heb ik zelf ondervonden toen ik kanker kreeg. Ik heb toen veel steun gehad aan het geloof. Ze begreep het en staat er nu ook achter dat ze gevormd wordt.’’

Het sacrament van het vormsel

De rooms-katholieke kerk kent zeven sacramenten: doopsel, eucharistie, vormsel, biecht, ziekenzalving, priesterwijding en huwelijk. Doopsel, eucharistie en vormsel vormen samen de zogenoemde initiatiesacramenten: wie deze drie sacramenten heeft ontvangen, is volledig opgenomen in de katholieke kerk. Het vormsel staat voor de bewuste keuze voor het geloof, voor het ontvangen van de gave van de Heilige Geest en daarmee kracht in het geloof.