Volledig scherm
Bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal. Grote terreinen als deze zijn nauwlijks meer beschikbaar. © Robert van den Berge

Evenwicht vraag en aanbod bedrijfsterreinen

Er moet een beter evenwicht komen tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen in West-Brabant. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB).

Volgens de RWB is er in West-Brabant een groeiende vraag naar grote logistieke terreinen, terwijl de vraag naar ruimte binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) afneemt. Die trend zet zich de komende tien jaar voort.

West-Brabant telt ongeveer 225 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor 40 procent van de regionale werkgelegenheid. Ze genereren jaarlijks een omzet van 11 miljard euro. De provincie stelt dat West-Brabant een aanzienlijk overaanbod heeft van bedrijventerreinen, vooral in het mkb-segment. Daarvoor geldt dat er geen uitbreidingsvraag is, maar wel vervangingsvraag. Veel van dergelijke terreinen zijn aan vernieuwing en/of verplaatsing toe.

Wethouder Jean-Pierre Schouw van de gemeente Etten-Leur, binnen de regio verantwoordelijk voor dit onderwerp, zegt dat er in West-Brabant geen grote kavels meer beschikbaar zijn voor de logistieke sector. Het gaat om kavels die groter zijn dan vijf hectare.

Schouw zegt daarover: ,,Het aanbod van bedrijventerreinen moet met deze veranderingen meebewegen."

De RWB en de provincie willen in de toekomst meer sturend opereren als er op gemeenteniveau plannen worden ontwikkeld voor bedrijventerreinen. De vraag moet daarbij leidend worden.

Pas als er een bedrijf erom vraagt, en er zijn bestaande alternatieve locaties beschikbaar zijn, kan er een nieuw terrein aangelegd worden.