Droogte geen probleem voor de Biesbosch: 'Extreme uitersten horen echt bij dit gebied’

De waterstand in de Biesbosch is op dit moment historisch laag. Welke invloed heeft dit op de leefomgeving? De droogte en lage waterstand hebben niet alleen maar negatieve gevolgen, er zijn ook planten en dieren die hier enorm van profiteren. Harm Blom, boswachter Staatsbosbeheer, legt het uit.