Volledig scherm
Het mestoverschot is maar een van de problemen waar de veehouderij mee worstelt. Doorgaan op de huidige weg leidt niet tot oplossingen. foto Sander Koning/anp

Brabant zegt vieze veestapel de wacht aan, boeren dreigen met actie

DEN BOSCH - Brabantse boeren dreigen met acties.

Dat is omdat de provincie wil dat veehouders hun stallen voor het jaar 2020 hebben aangepast aan de laatste milieueisen. Doen ze dat niet, dan mogen er geen dieren meer worden ondergebracht.

Op die manier wil de provincie Brabant druk zetten op veeboeren, die investeringen in het milieu maar zouden blijven uitstellen.

Het voorstel komt uit de koker van de gedeputeerden Johan van den Hout (Natuur en Milieu) en Anne-Marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling).

De ZLTO, de organisatie die de belangen van de agrariërs behartigt, is witheet: "Gedeputeerde Staten zetten willens en wetens het voortbestaan van honderden boerenfamiliebedrijven op het spel." Ook dreigt de ZLTO met actie: 'Dit is onacceptabel. Laten we de tractoren maar klaar zetten'.

Het plan van Van den Hout en Spierings gaat vderder dan alleen maar het versneld aanpassen van verouderde stallen. Ze willen ook dat er speciale fabrieken komen om mest te verwerken. Verspreid over Brabant zou het om ongeveer twintig van die installaties kunnen gaan. Het idee is om ze op bedrijventerreinen te vestigen.

Verder willen Spierings en Van den Hout dat varkenshouders voortaan alleen maar een nieuwe stal mogen bouwen, als er een oude verdwijnt. Dat wordt 'staldering' genoemd.

Dit gebeurt alleen op de zandgronden. Op de West-Brabantse klei gaat deze regel niet gelden.

De ZLTO omschrijft de Brabantse plannen als ' onverteerbaar', maar zo denken de Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten er niet over. Deze organisaties laten weten dat ze 'hoopvol zijn gestemd'.