Boswachter Brabantse Wal: 'Hij doet niks '

BERGEN OP ZOOM - Erik de Jonge is boswachter voor Brabants Landschap in West-Brabant. In zijn columns vertelt hij over zijn ervaringen.

Er zijn een aantal zinnen die je als boswachter vaak hoort. Veel voorkomend is: ‘Wat een droombaan heb jij!’.

En als het mooi weer is volgt daar dan op: ‘Ik zou best eens willen ruilen’.

Een echte hit is ook: ‘Ik heb geen borden gezien’.

Maar nu gaat het over: ‘Hij doet niks’.

Onlangs was ik op pad met een kleuterklas. We lagen geknield bij een prachtige paddenstoel toen luid geblaf en diep gegrom de ukkies deed verstijven van schrik.

Een forse hij-doet-niks kwam aanstuiven, later gevolgd door z’n baas met riem, inderdaad, om zíjn nek.

‘Hij doet niks’, mompelde hij. En inderdaad, zowel het ventje aan mijn linker, als het ukkie aan mijn rechter broekspijp verroerden geen vin.

Ook maanden we eens een dame haar hij-doet-niks aan te lijnen vanwege het wild en omdat andere bosbezoekers mogelijk niet op honden gesteld zijn.

Morrend gaf ze gevolg aan het verzoek. Tien minuten later kruiste een vluchtend ree ons pad, gevolgd door de blijkbaar weer losgelaten hij-doet niks.

Samen met de verschrikte dame zochten we het bos af. Daarna de omgeving. En als laatste de aangrenzende snelweg. Met resultaat.

Van de reebok geen spoor. Maar hij-doet-niks lag half in de berm, half op het asfalt. En inderdaad, hij deed niks.