Boodschap Paul Depla: Alleen samen maak je de toekomst

KERSTBIJLAGE - West-Brabanders met een boodschap staan centraal in de kerstspecial van BN DeStem. Bekende en onbekende streekgenoten laten zich zien en spreken zich uit. Wie zegt: leven is meer dan overleven? Wie vindt: je huid is een lege pagina?

Paul Depla (51), burgemeester van Breda

,,Onze wereld is groter geworden. Dat biedt voordelen. We kunnen makkelijker reizen of werken in andere landen. Maar als dat niet voor jou weggelegd is, kun je daar niet veel mee. Dan werkt dat eerder averechts. Zeker als je baan is verdwenen of wordt ingenomen door een Oost-Europeaan. Dat geldt ook voor schaalvergroting. In ziekenhuizen is de kwaliteit beter geworden, maar je voelt je meer een nummer. Rationeel kun je de voordelen van globalisering en schaalvergroting zo opnoemen. Gevoelsmatig ligt dat anders. Het is de paradox van onze tijd: de samenleving biedt je kansen, maar ook onzekerheden.

We gaan dat niet terugdraaien. Ik ga niet zeggen dat de baan voor het leven terugkeert of dat er geen buitenlanders meer naar Nederland komen. Dat zijn valse beloftes. De vraag is wat we wel kunnen doen. Zodat de onzekerheid niet leidt tot angst voor het onbekende, maar juist zorgt voor optimisme over een betere toekomst.

Drie ankerpunten kunnen ons daarbij helpen. Allereerst het erkennen en waarderen van lokale identiteit. In die steeds grotere wereld zorgt lokale identiteit voor geborgenheid. Je staat er niet alleen voor. Je bent van een buurt, wijk of dorp. Zorg ervoor dat die gemeenschappen levend en vitaal blijven.

Daarnaast gaat het om verantwoordelijkheid. Je kunt je onvrede uiten. Maar het is ook goed om na te denken wat je zelf kunt bijdragen in je omgeving We zien al steeds meer initiatieven waar mensen het heft in eigen hand nemen. Denk aan de buurtpreventie-teams. Of nieuwe corporaties om samen energie in te kopen of woningen te bouwen. Het gevoel dat je het samen doet, geeft je nieuw houvast.

Verwantschap, je verbonden weten met de ander, is het derde anker. Dat gaat niet vanzelf. Het is goed als we allemaal wat vaker in de spiegel kijken. Het is te gemakkelijk de stemmers op Donald Trump of Geert Wilders te veroordelen. Deze groepen, die moeite hebben met de manier waarop onze samenleving zich ontwikkelt, worden vaak met een opgeheven vingertje tegemoet getreden. Beter kun je met die mensen in gesprek gaan en vragen waar hun zorgen zitten. En dan hebben we het echt niet alleen over boze witte mannen, daarmee versimpel je het te veel, dat sentiment zit breder in de samenleving.

Zoek de verbinding. Want dan blijken de overeenkomsten vaak groter dan de verschillen. Ik zeg niet dat we daarmee alles oplossen. Maar de zoektocht naar de verbinding is misschien wel het belangrijkste. Want dat doe je samen en alleen samen maak je de toekomst. In Nederland hebben we het altijd met elkaar gedaan, we hebben altijd tegenstellingen overwonnen.

Het maken van verbindingen moet je niet van bovenaf opleggen. Wel kunnen we als overheid initiatieven ondersteunen. Als in Breda-Noord kleinschalige ondernemingen worden opgezet, kan ik tegen de succesvolle Bredase zakenman Aad Ouborg zeggen: goh, kun jij daar niet eens gaan adviseren? Of met het Chassé Theater kunnen we om de tafel zitten om te kijken hoe het meer naar buiten kan treden.

,,Ook als burgemeester moet je steeds op zoek naar het onbekende. Voor je het weet, draai je in het bekende wereldje rond. Mijn opgave voor komend jaar is dat ik het ongekende Breda verken. Dan kom ik vast mensen tegen die boos op me zijn, maar die wil ik graag horen. Ik kondig niet vooraf aan waar ik heen ga, anders is het gemaakt. Volgend jaar mag je me vragen wat ik zelf heb gedaan om die verbindingen te maken."

Volledig scherm
Paul Depla. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs