Volledig scherm
Etten-Leur - 21/12/2016 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Wethouder Ron Dujardin is de woordvoerder namens alle West-Brabantse gemeentes op het gebied van hoogspanning (380 kV). © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

380kV-dossier: 'Het gaat sowieso ergens pijn doen'

ETTEN-LEUR - De nieuwe hoogspanningslijn door Zeeland en Brabant gaat er zeker komen. ,,En welk tracé je ook kiest, het gaat hoe dan ook ergens pijn doen", zegt Ron Dujardin (59), namens de betrokken gemeenten en provincies. De komende maanden vallen enkele cruciale beslissingen.

Dujardin, in het dagelijks leven wethouder in Etten-Leur, heeft als bewaker en aanjager van het 380 kV-dossier (zie kader) twee duidelijke missies. Ten eerste moet hij zoveel mogelijk bestuurlijke neuzen dezelfde kant op krijgen en ten tweede moeten de bewoners en de ondernemers die straks de pineut zijn zo goed mogelijk geholpen worden. Daarnaast is het zijn taak om het ministerie en TenneT goed te adviseren.

Dujardin werd precies een jaar geleden gevraagd om dit complexe dossier op zich te nemen. En geloof het of niet. Hij heeft er 'plezier in.'

U heeft deze week een brief naar alle gemeenteraden gestuurd. Wat is het laatste nieuws als het om het 380 kV-tracé gaat?

Dujardin: ,,We hebben iedereen er nog eens op gewezen dat we met een duidelijke keuze naar buiten moeten komen. In maart 2017 is de Milieueffectrapportage klaar. Dan wordt ook duidelijk wat het meest milieuvriendelijke tracé is. Dat is het moment om de keuze van de samenwerkende overheden naar buiten te brengen. Als we dat niet doen, lopen we het risico dat het ministerie alles bepaalt.

Als West-Brabant verdeeld is, wordt de beslissing voor minister Henk Kamp makkelijk. Dan hakt hij gewoon de knoop door. Als wij een voorkeur aangeven, staan we veel sterker. De standpunten van de actiegroepen lopen soms flink uiteen. En ook de gemeenten hebben verschillende voorkeuren. Ik ben tevreden als we straks met een of twee tracés naar de minister stappen. Dat moet echt gebeuren, daar zit voor mij de spanning."

Gaat het West-Brabant lukken om een duidelijke keuze voor een tracé te maken?

In de afgelopen twee jaar zijn er best wat botsingen geweest tussen de verschillende gemeenten en ook tussen de verschillende belangengroepen. Niemand wil die hoogspanningslijn toch in zijn achtertuin?

,,Er zijn conflicten geweest, maar het gaat inmiddels een stuk beter. Ik ben wethouder in Etten-Leur. Een van de mogelijke lijnen loopt ten noorden van Etten-Leur. Daar hebben we een knelpunt, omdat de lijn dwars door een windmolenpark loopt. Als ik er voor pleit om de lijn nog noordelijker te leggen, dan zit Moerdijk er mee. Dat ga ik dus niet doen. Ik verspreid de boodschap dat we de rommel niet bij elkaar over de schutting gooien. Waar ik me sterk voor maak, is dat we samen kiezen, samen de uitkomst accepteren en vervolgens samen de pijn dragen. Een tuinder die uitgekocht moet worden, moeten we samen helpen. Ik pleit er ook bij het ministerie voor om hier ruimhartig mee om te gaan."

Minister Kamp ziet je aankomen. Voor hem is een stralingszone van tachtig meter ook daadwerkelijk tachtig meter. Wie binnen de zone woont, wordt gecompenseerd. Wie een meter verder woont, kan het schudden. Kunt u daar iets aan doen?

,,Nee, maar ik kan er wel voor pleiten dat de regeling ruimer wordt toegepast."

Kamp heeft gezegd dat hij geen ruimere zone toestaat, omdat hij dan aan de gang kan blijven. Wat doe je met iemand die op 100 meter afstand woont of 150 meter?

Dat krijgt u bij Kamp niet voor elkaar. ,,Wij gaan het toch proberen. Daar komt bij dat de gemeenten wel iets kunnen doen voor de locaties waar de lijn door gaat lopen. Het lijkt me heel redelijk als we dat samen afspreken. We moeten niet vergeten wat een impact het op mensen heeft als ze moeten verhuizen, hun bedrijf verkassen of als ze vlak buiten de zone wonen. Ik ben me daar zeer goed van bewust en vind dat we daar oplossingen voor moeten vinden. "

Minister Kamp verkondigde in 2014 dat tracé Noord niet ging lukken, dus werd het tracé Zuid. Zo bracht hij die boodschap naar buiten. Er is nu een zorgvuldig tijdspad uitgestippeld waarbij iedere optie serieus wordt bekeken. Is dat te danken aan de actiegroepen?

,,Absoluut. Als de mensen niet in opstand waren gekomen, was de kans groot geweest dat tracé Zuid gewoon was aangelegd. De belangengroepen hebben zichzelf op de kaart gezet. Er zit daar ongelofelijk veel kennis. Deze kenners hebben veel fouten uit de planning en de rapporten van TenneT gehaald. Het is niet voor niets dat ze nu bij iedere stap in het proces worden betrokken. Ondertussen hebben ook de gemeenten en de provincies zich als een blok naar het ministerie opgesteld. Dat alles bij elkaar heeft wel geholpen ja."

U zegt dat u met plezier aan dit dossier werkt. Maar hoe kan het dat je blij wordt van hoogspanningsmasten?

,,Haha, nou de technische details laat ik aan de gespecialiseerde ambtenaren over. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk organisaties samenwerken. Iedereen is tegenwoordig individualistisch bezig. De komst van de hoogspanningslijn gaat sowieso pijn doen. Door samen dit traject te doorlopen hebben we straks de meest gedragen oplossing. En van zoiets kan ik blij worden ja."