Volledig scherm
© Shutterstock

IT'ers zijn erg gewild, maar zien dat niet terug in hun portemonnee

IT’ers zijn in trek op de arbeidsmarkt, maar ze lijken er niet de vruchten van te plukken. De afgelopen twaalf maanden steeg het salaris voor IT-professionals slechts 1,3 procent, zo blijkt uit onderzoek. Na inflatiecorrectie blijft hun koopkracht steken op 0.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2600 IT’ers door adviesbureau Berenschot en AG Connect in samenwerking met beroepsvereniging voor informatie- en IT-professionals KNVI. ,,Ik was ervan uitgegaan dat er een ander beeld naar buiten was gekomen. Zeker het feit dat de stijging van alle cao-lonen bij elkaar hoger is dan die van de IT, namelijk 1,5 procent, is verrassend’’, zegt Hans van der Spek, namens Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek.

Toch is er krapte op de arbeidsmarkt voor IT-functies. In het onderzoek zegt 81 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar benaderd te zijn om van baan te wisselen. Ruim 35 procent wordt iedere week wel een of meerdere keren benaderd en 11 procent zegt zelfs dagelijks aanbiedingen te krijgen. Daarbij worden niet zelden riante salarissen geboden. Hoe komt het dan toch dat het IT’ers niet zo voor de wind gaat als gedacht?

Dempend effect

Van der Spek: ,,Dat is deels te verklaren doordat in het onderzoek niet alleen IT’ers voorkomen die een nieuwe functie hebben betrokken, maar ook mensen die al sinds jaar en dag op dezelfde plek zitten. Niet iedere IT-functie is even gewild. Er is meer vraag naar bijvoorbeeld Java-programmeurs dan naar netwerkbeheerders. Dat heeft een dempend effect. Dat er aan een groep hoge lonen geboden worden, leidt niet een-op-een tot een collectieve verhoging voor alle IT’ers.’’

Een andere verklaring ligt in het feit dat de IT een breed werkveld is. ,,Dé IT’er bestaat simpelweg niet. Het beeld is heel divers. Maar met IT’ers bedoelen we vaak zij die werken in de IT-dienstverlening, maar je hebt ook ‘gewone’ IT’ers binnen een bedrijf.’’ Hun lonen zijn niet zelden gebonden aan cao-afspraken. ,,Een ziekenhuis kan het zich bijvoorbeeld niet veroorloven om alle lonen te verhogen om een IT’er te werven.’’

Tevreden zijn de IT’ers niet echt met hun financiële situatie. ,,Er wordt wel over gemopperd. Door de krapte is de werkdruk hoog – 80 procent vindt dat – terwijl de salarissen achterblijven. IT’ers lezen zelf in de media ook dat er vraag naar hen is, en als er een collega weggaat horen ze dat die meer gaat verdienen. Dat versterkt het sentiment. Ze willen niet achterblijven en ook het onderste uit de kan halen.’’

Quote

Een mooi salaris vind je de eerste maand heel leuk, maar in maand drie ben je eraan gewend

Hans van der Spek

Volgens Van der Spek worstelen bedrijven vaker met de kwestie IT’ers en hun loon. ,,Ze weten dat ze de strijd om goed personeel niet alleen winnen met een hoog salaris, maar willen er ook geen mensen verliezen op een te laag salaris. Er zijn zeker mogelijkheden. Voor bedrijven die gebonden zijn aan een cao zijn er bijvoorbeeld constructies met een arbeidsmarkttoeslag om de functie toch aantrekkelijk te houden.’’

Het salaris is volgens Van der Spek echter niet alles. ,,Mensen vinden het misschien belangrijker dan vroeger, dat blijkt ook uit het onderzoek, maar het werk draait niet alleen daarom. Een mooi salaris vind je de eerste maand heel leuk, maar in maand drie ben je eraan gewend. De grootste reden die werknemers geven om op te stappen bij een bedrijf is de relatie met de leidinggevende. Als die niet goed is, heb je daar elke dag last van. Dan ben je extra vatbaar om in te gaan op een aanbieding van een ander bedrijf.’’

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief