Volledig scherm
Werknemers hebben niet alleen bij ontslag recht op een ontslagvergoeding, maar ook als ze minder moeten gaan werken wegens ziekte.

Hoge Raad: óók ontslagpremie als werknemer door ziekte in uren teruggaat

Werknemers die vanwege gezondheidsredenen minder uren moeten gaan werken, hebben recht op een transitievergoeding. Die opmerkelijke en verstrekkende uitspraak heeft de Hoge Raad  afgelopen week gedaan.

De hoogste rechter moest oordelen over een docente die vanwege haar slechte gezondheid niet meer volledig kon werken. De standaardprocedure voor zo'n vermindering in uren is dat de arbeidsovereenkomst eerst wordt beëindigd. De werknemer wordt vervolgens opnieuw in dienst wordt genomen tegen minder uren.

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst hebben werknemers wettelijk recht op een transitievergoeding: een ontslagvergoeding die is gebaseerd op het aantal dienstjaren. Deze vergoeding geldt wettelijk echter alleen als de werknemer volledig stopt.

,,Wij vonden dat ons lid óók recht had op een transitievergoeding, voor het aantal uren dat zij minder ging werken", motiveren advocaten Joost Aarts en Geert Wind, die namens de Algemene Onderwijsbond optraden (AOb). ,,Daarom hebben wij deze zaak uitgevochten tot aan de Hoge Raad.''

Quote

Veel werknemers die geconfron­teerd worden met een gedwongen urenvermin­de­ring gaan van deze uitspraak profiteren

Advocaten Joost Aarts en Geert Wind

34.000 euro

De Hoge Raad stelt hen en de AOb nu in het gelijk. De hoogste rechter schrijft in zijn uitspraak van 14 september dat de docente de dupe zou zijn als ze straks alsnog uit dienst moet of gaat.  

,,De werknemer zou bij een na die vermindering plaatsvindende, algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst immers een op aanmerkelijk lagere grondslag berekende transitievergoeding ontvangen dan zonder die vermindering het geval zou zijn geweest." 

De uitspraak levert de docente, lid van de AOb, zo'n 34.000 euro op. Volgens de advocaten van de bond heeft het oordeel echter grote impact voor werknemers binnen én buiten het onderwijs.

Meer specifiek geldt de uitspraak voor werknemers  die minimaal twintig procent minder moeten gaan werken. ,,Veel mensen die worden geconfronteerd met een gedwongen urenvermindering, gaan profiteren van deze uitspraak," zeggen de advocaten.