Vastenblog: 'Ik heb gezondigd'

Jamie ligt ziek in bed. Zónder Facebook. Nicole zondigt.