Volledig scherm
Een verkeerscontrole door de politie van Bergen op Zoom. © Politie Bergen op Zoom

West-Brabant: minder controles op georganiseerde criminaliteit en verkeer

politie-onderzoekIn West-Brabant maken de burgemeesters harde keuzes. Om de wijkagenten en noodhulp te ontzien, wordt er gesneden in het aantal controles. De burgemeesters van politiedistrict De Markiezaten reageren gezamenlijk op vragen over het onderwerp. 

District De Markiezaten bestaat uit twee basisteams, namelijk Bergen op Zoom (Steenbergen, Tholen, Woensdrecht, Bergen op Zoom) en Roosendaal (Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal).

,,Door de moord op advocaat Derk Wiersum zijn er landelijk maatregelen getroffen om advocaten, officieren van justitie en rechters te beveiligen", schrijven de burgemeesters. ,,Dit heeft als gevolg dat ook in het District De Markiezaten politiemensen worden ingezet voor deze taak wat ten koste gaat van de reguliere werkzaamheden op straat in onze gemeenten.”

De burgemeesters van de acht gemeenten zien dat de politie in toenemende mate belast wordt en er een (te) grote werklast is. ,,Daarnaast hebben beide politieteams te maken met structurele capaciteitsproblemen, onder andere door de (pensioen)uitstroom. De beveiliging door agenten uit ons district zorgt voor minder mensen die inzetbaar zijn. Dat heeft als gevolg dat de driehoek met burgemeesters, officier van justitie en politiechef moeilijke keuzes moet maken.”

Voor het District De Markiezaten heeft de driehoek aangegeven de wijkagenten zoveel mogelijk te ontzien zodat zij inzetbaar blijven in hun wijk. Ook de 112-meldingen moeten direct opvolging blijven krijgen. De specifieke acties en controles op thema’s zoals georganiseerde criminaliteit en verkeer worden verminderd omdat daar niet langer de capaciteit voor is.

Evenementen

De acht burgemeesters hebben tevens aangegeven kritisch te zullen kijken naar de inzet van politiemensen bij evenementen, zowel in het District De Markiezaten als het uitlenen van agenten aan andere teams. ,,Uitgangspunt hierbij is dat organisatoren in beginsel verantwoordelijk zijn voor de evenementenveiligheid op en nabij het evenemententerrein. Alternatieven liggen bijvoorbeeld in het inhuren van meer particuliere beveiliging. De inzet van politiemensen die hiermee wordt bespaard, komt ten goede aan de inzet in de wijken van onze gemeenten.”

Voorzitter van het District De Markiezaten Han van Midden: ,,Het is onwenselijk om in te leveren op de veiligheid en veiligheidsgevoelens van onze inwoners door de problemen met politiecapaciteit op te lossen en reguliere werkzaamheden niet meer te doen. Wij staan ervoor om de pijnlijke keuzes zo kort mogelijk te laten duren. Samen met de andere burgemeesters, de officier van justitie en politiechef in ons district zet ik mij in om de bezetting in onze wijken op orde te houden en de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie overeind te houden. Dat kan alleen als we zo snel mogelijk zicht hebben op toekomstbestendige structurele oplossingen.”