Volledig scherm
© ANP

Veel meer proeven op boerderijdieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft duizenden proefdieren meer nodig dan vorig jaar voor onderzoek. Dierenbescherming Nederland spreekt schande van de stijging. ,,Dit is het terugdraaien van de klok."

Quote

Dit gaat volledig tegen de trend in

Niels Dorland, Dierenbescherming Nederland

Dit jaar is voor 20.848 dieren vergunning gevraagd en verleend door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) om de proeven te kunnen doen. De gezondheidsdienst opereert landelijk en is vooral bekend door zijn laboratoriumonderzoek na een uitbraak van veeziekten. In 2015 gebruikte de dienst 7.929 dieren, waarvan er 7.355 werden gedood. Het onderzoek wordt gedaan op boerderijdieren: koeien, varkens, kippen en kalkoenen.

Dierenbescherming Nederland heeft geen goed woord over voor deze enorme stijging in de afgegeven vergunningen voor proeven bij landbouwdieren. ,,Dit gaat volledig tegen de trend in'', zegt Niels Dorland. ,,Wij zitten nadrukkelijk op de lijn dat je het moet zoeken in gezonde dieren in plaats van in het versterken van de weerbaarheid van zwakke dieren, zoals dat nu gebeurt. Infectiedruk in de landbouw creëer je door veel snelgroeiende dieren met een lage weerstand bij elkaar te zetten."

Gezonder

Ynte Schukker, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, erkent dat er meer proefdieren worden gebruikt. Hij stelt dat zijn bedrijf bij het gebruik van dieren steeds goed kijkt of er een alternatief is. En elke onderzoek is er, volgens hem, op gericht om de dieren in het algemeen gezonder te maken.

Dat de dienst op deze schaal proefdieren gebruikt, werd pas duidelijk nadat BN/De Stem via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur vergunningen in bezit kreeg. De huidige onderzoeken van het Deventer bedrijf variëren in ernst en omvang. Zo wil de Gezondheidsdienst voor Dieren bijvoorbeeld de gevolgen van een specifieke infectie bij koeien in kaart brengen, waarvoor dieren worden gebruikt die al ziek zijn. Voor een onderzoek op de effecten van schimmels in ruwvoer worden gezonde dieren gebruikt, die worden geïnfecteerd en na het experiment worden afgemaakt.

Nieuwe technologieën

Op dergelijke proeven is kritiek van dierenrechtenorganisaties. ,,Er zou veel meer onderzoek gedaan kunnen worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën, zodat de dieren gespaard worden'', zegt onderzoeker Debby Weijers van Proefdiervrij.

In het laatste jaarverslag van de Centrale Commissie Dierproeven wordt gesteld dat er grenzen aan de huidige veehouderij zijn. De oplossing voor ziekten en ongemak hoeft 'niet te worden gezocht in het verhogen van de weerstand van de productiedieren, maar veeleer in het aanbieden van een omgeving waarin infectiedruk sterk vermindert'.