Volledig scherm
© ANP

Staking van leerkrachten gaat woensdag toch door, voorzitter AOb stapt op

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft haar functie neergelegd. De AOb verwerpt de deal van 460 miljoen euro die ze vrijdag met het ministerie van Onderwijs en schoolbesturen sloot en roept leerkrachten tóch op om woensdag te staken. Ook CNV Onderwijs sluit zich weer bij de staking aan. 

Na een crisisberaad bij AOb stapte voorzitter Liesbeth Verheggen vanmiddag op. Ze had het voorstel voor extra geld eerst aan het hoofdbestuur en haar leden moeten voorleggen voordat ze haar handtekening zette. De AOb riep vervolgens direct op om tóch te staken.

Daar sluit CNV Onderwijs zich nu ook bij aan. ,,We hebben een inschattingsfout gemaakt door te denken dat we de staking konden afblazen. De emoties waren met dit akkoord niet weg", verklaart waarnemend voorzitter Jan de Vries. CNV Onderwijs blijft wél achter de handtekening voor de extra 460 miljoen euro staan. ,,Dit geld kunnen we niet laten liggen, ook al is het geen structureel geld.”

Quote

We hebben een inschat­tings­fout gemaakt door te denken dat we de staking konden afblazen. De emoties waren met dit akkoord niet weg

Jan de Vries, CNV Onderwijs

De onderwijsbonden, schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs kwamen vrijdagavond overeen dat er 460 miljoen euro extra voor basis- en middelbare scholen komt. Het grootste deel van dat bedrag is echter eenmalig. Daardoor ontstond grote woede onder basisschoolleraren die zich bekocht voelden. Ook waren ze woest omdat de bonden zonder overleg de geplande staking van woensdag annuleerden.

,,De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel”, verklaart Verheggen nu op de AOb-site. ,,Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden.” Zo was het ook afgesproken met het hoofdbestuur. ,,Daarom heb ik nu besloten af te treden als voorzitter van de AOb”, vertelt Verheggen.

Afspraken blijven

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukt dat ‘niet personen, maar organisaties’ zich vrijdagavond aan het akkoord hebben gecommitteerd. ,,Liesbeth Verheggen zette vrijdag met steun van haar bestuur een handtekening onder het akkoord.” Slob zegt te ‘blijven staan’ voor de gemaakte afspraken.

De AOb roept leraren op om woensdag toch te staken. ,,We hebben enorme waardering voor alle collega’s die heel hard werken om de staking tot een groot succes te maken, en we bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring. Wat nodig is, is een structurele investering in onderwijs. We gaan met onze leden in gesprek, te beginnen op de algemene vergadering van morgen – maandag”, laat het hoofdbestuur weten.

Overigens heeft de AOb juridisch laten uitzoeken of ze daadwerkelijk afstand kàn nemen van het akkoord, ook al is de handtekening gezet. Daaruit blijkt dat dat inderdaad mogelijk is, doordat de bestuurder ‘buiten haar mandaat’ heeft gehandeld. 

Onrust

CNV Onderwijs betreurt alle onrust die is ontstaan. ,,Leraren willen laten blijken dat dit bedrag niet genoeg is. Door toch te staken, willen we ze die kans bieden", aldus De Vries. Zelf dacht de onderwijsbond vrijdagavond dat de strijd ook zonder die staking kon worden doorgezet. ,,Op dat moment was het een goede keuze om de staking te annuleren, maar dat bleek later dus een inschattingsfout. Het was al vlak voor de staking, alles was al geregeld. We hadden achteraf het geld moeten pakken en toch ook moeten staken.” CNV hoopt dat het onderwijsveld met zijn allen blijven strijden voor dat ene doel: structureel meer geld om het lerarentekort te kunnen oplossen. 

Lerarengroep PO in Actie is blij met het besluit. ,,Wat een achtbaan, dit weekend. Fijn dat de mogelijkheden tot staken en protesteren opnieuw worden onderzocht. Iedereen heeft gemerkt dat daar erg grote behoefte aan is", schrijft ze aan haar achterban. Ook noemen de leraren het 'goed nieuws’ dat ze de handtekening willen wissen, omdat duizenden leraren tegen het akkoord zijn. 

Ondertekenen

Gisteren zei de AOb nog niet anders te kunnen dan het akkoord te ondertekenen. Ze verklaarde anders niet aan de cao-tafel te mogen meepraten over de invulling van het bedrag. Bovendien benadrukte Verheggen dat leerkrachten ook moesten kijken waar ze vandaan kwamen. ,,Jarenlang hoorden we van de minister: er komt geen cent bij. Vooral de AOb is daar niet mee akkoord gegaan en heeft veel actie gevoerd, de leraren zelf hebben grote druk uitgeoefend op de politiek. Dat heeft ertoe geleid dat we een gesprek hebben gehad met de minister-president die heeft erkend dat er een maatschappelijk probleem is. Die erkenning heeft in het bod van 460 miljoen euro geresulteerd. Dat bod moeten we nu pakken, we moeten dit meteen vertalen naar betere omstandigheden voor onze mensen op de scholen", zei ze toen nog.

Uit een poll op de Facebookpagina van lerarengroep PO in Actie bleek echter al snel dat er grote woede bestond. In acht uur tijd lieten meer dan tienduizend leraren weten het niet eens te zijn met de deal. Daarop riep PO in Actie al op om woensdag naar de Tweede Kamer te komen waar de onderwijsbegroting wordt besproken.

Liesbeth Verheggen, voorzitter AOB tijdens de persconferentie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Volledig scherm
Liesbeth Verheggen, voorzitter AOB tijdens de persconferentie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. © ANP

Ook de veel kleinere vakbond Leraren In Actie (LIA) hield vast aan de staking. Zij stelde van meet af aan dat de leraren moesten doorpakken om structureel extra geld voor het onderwijs binnen te slepen.