Volledig scherm
Munitiedepot van Defensie in Staphorst. © Wilbert Bijzitter

Munitieopslag militair complex in Alphen ‘zorgelijk’

ALPHEN - De opslag van munitie door Defensie op het munitiecomplex in Alphen is ‘zorgelijk. Zo omschrijft de commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) de tekortkomingen waarvan het het radioprogramma Argos vandaag melding maakt. De opslag van munitie blijft een probleem. Ook op andere Nederlandse complexen. Controleurs zouden op steeds meer overtredingen stuiten.

Argos baseert zich onder meer op documenten verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Slechts bij 42 procent van de controles van de munitieopslag wordt er geen overtreding geconstateerd. Defensie streeft naar een percentage van minimaal 85 procent.

Een paar munitiecomplexen springen eruit. In Veenhuizen, Ruinen, Staphorst, Coevorden en Alphen zijn zeer veel overtredingen. Er ligt meer munitie dan toegestaan of er liggen munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen. ,,Beide situaties vormen een groot risico voor de opslaglocatie en de omgeving”, het KMCGS.

Defensie lijkt het probleem maar niet onder controle te krijgen, terwijl veiligheid door de bewindslieden van het ministerie tot topprioriteit is verklaard. ,,In 2018 zie ik dezelfde knelpunten terugkomen als in de jaren 2015, 2016 en 2017‘’, laat de KMCGS-bevelhebber in het jaarrapport van mei 2019 weten.

Te weinig regie

Controleurs zien ook dat het transport van gevaarlijke stoffen nog vaak fout gaat. Tien jaar geleden vond het KMCGS bij 90 procent van de transporten geen overtredingen. Vorig jaar lag dat cijfer op 47 procent. Het streefcijfer is 70 procent.

Personeelstekort is een belangrijke oorzaak van het probleem. Er zijn te weinig controleurs, maar er zijn ook onvoldoende specialisten bij Defensie die met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Ook is volgens Argos de opleidingscapaciteit onvoldoende.

Het ministerie erkent dat er problemen en knelpunten zijn. ,,Er is te weinig regie geweest op de verbetermaatregelen die naar aanleiding van de jaarverslagen zijn genomen.” Er wordt hard aan verbetering gewerkt, maar dat kost volgens het departement tijd. Er lopen twee onderzoeken naar de problematiek.