'Pak straattuig in Bergse wijk Borgvliet keihard aan!'

VVD en Lijst Linssen zijn het overlastgevende 'straattuig' in Borgvliet meer dan beu en roepen burgemeester Frank Petter op snel een einde te maken aan de terreur waaronder inwoners in de Bergse woonwijk gebukt gaan.

Duoraadslid Camiel van der Meeren van Lijst Linssen stelt dat buurtbewoners 's avonds niet meer naar buiten durven vanwege aanhoudende vernielingen, inbraken en intimidaties. ,,Bewoners zijn het zat. Ze herkennen zich steeds minder in hun wijk en willen actie van gemeente, politie en politiek. Men voelt zich niet gesteund door hen." Reden voor de partij om deze kwestie tijdens de commissievergadering Burger&Bestuur op 19 januari te agenderen. ,,We willen graag van alle fracties hun ideeën, oplossingen en meningen horen tijdens deze vergadering."

Ook de VVD eist actie van de gemeente. Raadslid Joost Pals vraagt zich namens de liberalen af in hoeverre burgemeester Peter 'de ernst van de overlast wel serieus neemt.' Hij wijst daarbij op een antwoord dat Lijst Linssen onlangs kreeg naar aanleiding van het opnieuw aankaarten van de overlast in Borgvliet. ,,De gemeente verwacht dat bewoners met overlastgevend straattuig in gesprek gaan om ongewenst gedrag te beïnvloeden.  De suggestie om te gaan theedrinken ontbreekt nog net." 

Pals wijst erop dat er in meerdere gevallen sprake is van intimiderend gedrag in groepsverband. ,,Dan kun je niet van een buurtbewoner verwachten dat die lekker rationeel in gesprek gaat met groepen overlastplegers. Zij die dat wel doen riskeren een baksteen door de ruit of krijgen te maken met grove bedreigende taal. Dan loop je als overheid weg voor je allereerste kerntaak; het handhaven van de openbare orde, zodat burgers in veiligheid kunnen leven."

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom