Oproep Bergen op Zoom voor massaal verzet tegen kerncentrale Doel

BERGEN OP ZOOM /ETTEN-LEUR - De regio moet massaal in verzet komen tegen het openhouden van de Belgische kerncentrale Doel. Die oproep doet de Bergse locoburgemeester Arjan van der Weegen. Hij wil 'massa' creëren, onder meer met het oog op het indienen van een klacht bij Europese Commissie.

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen vinden het na een lange reeks incidenten onverantwoord dat de levensuur van de centrale net over de grens is verlengd. Ze zijn onder meer van plan een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. ,,Wij vinden het onacceptabel dat we geen enkele inspraak hebben gehad over de veiligheidsaspecten'', zegt Van der Weegen.

De gemeenten hebben medio november een brief naar de Europese Commissie gestuurd om hun ongenoegen over de gang van zaken te uiten en om onder meer te pleiten voor beter Europees toezicht. Van der Weegen verwacht binnen enkele weken antwoord. ,,Als er niet het gewenste antwoord komt, dienen we alsnog een klacht in. Maar als je juridische stappen gaat zetten, moet je zorgen voor zoveel mogelijk body.''

Van der Weegen heeft daarom een brief naar alle burgemeesters in de regio gestuurd met het verzoek het verzet tegen Doel te steunen. Het gaat om alle andere 26 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en de Zeeuwse gemeenten Reimerswaal en Kapellen. ,,Er zijn zoveel incidenten geweest, dat wij vinden dat de centrale moet sluiten. En dat we willen we zo breed mogelijk uitdragen.''

  1. Halsterse Christel Verbogt (20) is het gezicht van landelijke campagne voor gehandicapte kinderen

    Halsterse Christel Verbogt (20) is het gezicht van landelijke campagne voor gehandicapte kinderen

    HALSTEREN - De Halsterse Christel Verbogt (20) weet hoe het voelt: vanwege ziekte en een beperking niet volwaardig mee kunnen doen op school. Niet omdat ze er niet toe in staat was, maar omdat er letterlijk en figuurlijk drempels werden opgeworpen. Bovendien worden mensen in een rolstoel dikwijls niet voor vol aangezien, ervaart Christel die onder meer lijdt aan een aangeboren bindweefselziekte en maagverlamming.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom