Kerncentrale Doel opereert'in strijd met EU-recht'

De Belgische staat schendt het EU-recht en de MER-plicht met de maatregelen die genomen zijn inzake de verlenging van de levensduur van kerncentrale Doel.

Dat is de verwijtende boodschap die de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen in een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie hebben gestuurd.  Zij verzoeken de Commissie om de schendingen nader te onderzoeken, een bemiddelende rol op zich te nemen en  een overleg hierover te organiseren tussen de betrokken overheden. De brief betreft  daarom (nog) geen formele aanklacht tegen de Belgische Staat, laat een woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom weten. ,,We hopen nog op overleg."

De drie gemeenten geven aan dat de genomen maatregelen in strijd zijn met het EU-recht, omdat er geen sprake is geweest van 'grensoverschrijdende raadpleging'. Ze zijn ernstig bezorgd 'omtrent de staat van dienst, de milieu-impact en de veiligheid van de Belgische kerncentrales,  in het bijzonder die van Doel: 'Het gaat  om een sterk verouderde kerncentrale die herhaaldelijk werd stilgelegd omwille van technische problemen.'

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom