Volledig scherm
De jarenlange nasleep van huisuitzettingen kost de maatschappij miljoenen euro's. © gratis

'Huisuitzettingen kosten samenleving miljoenen en lossen niets op'

BERGEN OP ZOOM - Elke huisuitzetting kost de Bergse gemeenschap (lees: de belastingbetaler) ongeveer 100.000 euro. Dat beweert hoogste baas Ton Ringersma van woningcorporatie Stadlander op basis van eerder uitgevoerd onderzoek. Met 27 woningontruimingen in 2016 zou dat neerkomen op 2,7 miljoen euro.

Dat is veel geld voor een probleem dat niet wordt opgelost, vindt Ringersma. ,,Het probleem wordt alleen maar verschoven want er moet hoe dan ook iets geregeld worden voor mensen die op straat belanden. Denk aan hulpverleningsinstanties die in actie moeten komen'', aldus Bert Jansen namens Ringersma. Maar het kost ook Stadlander zelf veel geld. In 9 van de 27 huisuitzettingen vorig jaar ging het om gevallen van huurachterstand waarbij de huurders op het moment van uitzetting al met de noorderzon waren vertrokken. Stadlander moet desondanks naar de rechter en dus juridische kosten maken voor een ontruimingsvonnis en ontbinding van de huurovereenkomst. Van de 27 situaties waren er nog eens 12 met een huurachterstand; in 5 gevallen ging het om ontruimingen vanwege drugs en in 1 geval wegens overlast. Stadlander kreeg vorig jaar van de rechter voor 86 huishoudens een ontruimingsvonnis. Uiteindelijk kwam het in 27 gevallen daadwerkelijk tot een uitzetting. In 2015 noteerde Stadlander 29 ontruimingen in de gemeente Bergen op Zoom.

Globale raming

De 100.000 euro aan 'maatschappelijke kosten' per huisuitzetting is volgens Jansen gebaseerd op onderzoek uit november 2015. Ringersma begeleidde student William Dircken in een afstudeeropdracht (masterthesis) over betaalbaarheid van wonen. De ton aan kosten per woningontruiming is het totaal aan kosten dat instanties jarenlang maken om de gevolgen van zo'n huisuitzetting op te vangen. De beweringen van Ringersma sluiten aan op het signaal dat hij vorige week gaf aan de Bergse politiek dat ongeveer een kwart van de huurders zodanig krap bij kas zit dat betalingsproblemen dreigen. Andere corporaties onderschreven dat. De huursector is steeds meer vangnet geworden voor mensen die geen andere keuze hebben: de laagste inkomensgroepen dus.

Stadlander en Woningstichting Woensdrecht hanteren het beleid dat huurders die kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen ontzien worden bij huurverhoging. Alleen al in Bergen op Zoom gaat het daarbij om 1700 huishoudens. Ook dat kost de gemeenschap bergen met geld, aldus Ringersma. De echte oplossing is volgens hem het uit de bijstand en aan het werk krijgen van huurders. Stadlander zelf probeert daaraan bij te dragen: zo zijn twee statushouders via stage en kleine contracten aan werk geholpen. 

De Roosendaalse corporatie AlleeWonen telde vorig jaar 35 uitzettingen tegenover 39 in 2015. In 2014 was er een piek van 65 gevallen. Na dat 'topjaar' scherpte AlleeWonen het huurincassotraject aan om langslepende kwesties te vermijden. De corporatie zet in op eigen verantwoordelijkheid van huurders, maar signaleert tegelijkertijd dat er steeds meer huurders zijn die dat niet aankunnen. Roosendaal kent sinds 2016 een Steunfonds Huisuitzettingen met een jaarbudget van 50.000 euro. In de eerste helft van dit jaar is daarvan bijna 28.500 euro uitgekeerd. 

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom