Volledig scherm
© Hollandse Hoogte

Hoe hoog mag de schuld van Bergen op Zoom zijn?

BERGEN OP ZOOM - Wat is een acceptabele schuldenlast voor een gemeente van de omvang van Bergen op Zoom? En wanneer is die op een niveau dat nieuwe investeringen in de Markiezenstad weer verantwoord zijn? Op deze vragen denkt financieel wethouder Ad Coppens (VVD) in het eerste kwartaal van dit jaar antwoord te hebben.

Daarmee klinkt een ander geluid vanuit het college van B en W dat de afgelopen jaren keihard het adagium hanteerde van bezuinigen. Mede als gevolg van enorme tekorten op aangekochte gronden bouwde de Markiezenstad een schuld van liefst 245 miljoen euro op. Inmiddels is die teruggelopen naar 199 miljoen, een afname van bijna twintig procent. ,,Dat is een forse daling van de schuldenpositie die we hebben bereikt zonder de lasten van de burgers te verhogen. Nu de economie aantrekt gaan we na hoe we ervoor staan. Zo stellen we ratio's op die ons helpen om na te gaan of er ruimte komt om nieuwe investeringen te doen", zegt Coppens.

Op basis waarvan die ratio's exact worden bepaald, laat de wethouder in het midden. Maar dat zou kunnen door bijvoorbeeld de schuldenpositie af te zetten tegen de reserves die de gemeente heeft opgebouwd. Of door Bergen op Zoom te vergelijken met gemeenten die ongeveer dezelfde omvang hebben. Coppens waarschuwt echter voor te groot optimisme. ,,Ik wil voorkomen dat het beeld ontstaat dat we boven Jan zijn. De schuldenlastvermindering blijft wat mij betreft prioriteit nummer 1. Als we besluiten nieuwe investeringen te doen, dan moeten die wel ergens vandaan komen. En die mogen zeker niet ten koste gaan van de burger via lastenverhogingen."

Ook op een andere manier heeft de wethouder de wind mee. Uit de septembercirculaire van 2016, twee keer per jaar laat de rijksoverheid via een circulaire weten hoeveel geld een gemeente krijgt, blijkt dat de rijksbijdragen flink stijgen. Hierdoor ontstaat een begrotingsoverschot dat in 2018 902.000 euro bedraagt en in 2020 oploopt naar bijna drie miljoen. Toch is deze meevaller niet in de begroting van 2017 opgenomen. Coppens: ,,We hebben met de gemeenteraad afgesproken dat we de begroting opstellen op basis van de meicirculaire. Anders is het te kort dag alles aan te passen."

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom