Heilig Hartkerk Bergen op Zoom transformeert tot wijkgebouw en basisschool

BERGEN OP ZOOM - De voormalige Heilig Hart van Jezus kerk aan het Piusplein wordt een wijkgebouw met meerdere functies. Onder meer basisschool De Grebbe krijgt hier een plekje, aangevuld met een peuter-, voor- en naschoolse opvang. De Lievevrouweparochie (eigenaar van de kerk), Lowys Porguinstichting (waaronder De Grebbe valt), woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hebben hierover een convenant gesloten. Het komende half jaar ontwikkelen ze samen een plan. Nog voor de zomer valt het besluit of dat wordt uitgevoerd.

Directeur Lia Vermeulen van De Grebbe vindt het ‘buitengewoon positief’ dat er beweging komt in de plannen. ,,We zitten in een gebouw uit 1959. Dat is gedateerd. We geven les in de Mercedesgarage, twee noodlokalen en in de pastorie. Niets liever zouden we een nieuw gebouw hebben waarin we onze onderwijsvisie ten volle kunnen uitvoeren. En wat is dan mooier om in het hart van de wijk te zitten.” Vermeulen ziet ook kansen om samen te werken met andere organisaties die hierin een plek krijgen. Mochten de plannen niet doorgaan, dan heeft de school een alternatief. Dat is het opknappen en bij de tijd brengen van het huidige pand aan de Kastanjelaan. Vermeulen: ,,Maar een nieuw onderkomen heeft onze voorkeur.”

Volgens wethouder Patrick van der Velden is gekozen voor de kerk vanwege de centrale ligging in de wijk. ,,We denken deze prachtige kerk om te bouwen tot een mooi, monumentaal gebouw dat echt als hart van de wijk fungeert. Net zoals met theater De Maagd (ook een voormalige kerk, HvI) is gebeurd. We willen alle activiteiten die nu plaatsvinden in wijkgebouw De Kastanje hier onderbrengen.” Daarna gaat dit wijkgebouw plat.

De kerk krijgt een renovatiebeurt die wordt gecombineerd met nieuwbouw. De komende maanden wordt bekeken welke andere, maatschappelijke en wellicht medische organisaties hier gebruik van willen maken. Ook sluit de wethouder niet uit dat bepaalde gemeentelijke diensten hier onderdak vinden. Bijvoorbeeld mensen die onderhoud in de wijk verrichten. Gestreefd wordt naar een brede basis van clubs zodat die samen de kosten voor het gebouw dragen.  Stadlander wil zich tot het plan uitgewerkt is, onthouden commentaar.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom