GGZ WNB in Halsteren: Technisch failliet of toch niet?

HALSTEREN– Natuurlijk, de geestelijke gezondheidszorg is een krimpende branche. De overheid wil de uitgaven die de afgelopen vijftien jaar onder invloed van de marktwerking zowat explodeerden, terugbrengen tot normale proporties. Psychische hulp moet steeds meer ambulant worden verleend, dat wil zeggen buiten de instellingen. 

Van die ombouw en omzetverlaging hebben alle instellingen last, maar ze gaan niet allemaal technisch failliet, zoals GGZ WNB in Halsteren. Uit de zojuist naar de minister gestuurde jaarcijfers over 2015 blijkt dat de organisatie voor 2016 rekening houdt met overschrijding van het exploitatieresultaat van 5 tot 6 miljoen, onder meer op personeelskosten. En dat terwijl voor dit jaar een forse personeelsreductie van 60 fte’s op de rol stond; die is kennelijk niet of onvolledig uitgevoerd. 

Wellicht begrijpelijk vanuit zorgoogpunt, maar gelet op het beperkte eigen vermogen van de instelling (4 miljoen in 2015) leidt dat tot een situatie waarin de organisatie technisch failliet is, want twee miljoen in de min. Dat heet ‘technisch’ omdat de instelling de deuren niet kan sluiten: er blijven immers mensen aankloppen die psychische hulp nodig hebben. 

Volgens GGZ WNB-bestuurder Patrick Knapen is er geen sprake van een technisch faillissement omdat er nog ‘aanzienlijke nabetalingen’ worden verwacht van zorgverzekeraars, diverse gemeenten en het rijk. “Het zal eind 2017 zijn voordat we precies weten hoe we het jaar 2016 hebben kunnen afsluiten. Maar dat zijn dingen die voor accountants te veel onzekerheid geven. Accountantskantoren hebben zelf ook onder vuur gelegen en moeten scherper zijn richting instellingen. De situatie is kritisch, maar er is een klein positief saldo. Van paniek is geen sprake.”

De oplossing van de financiële problemen ligt volgens Knapen vooral in het ‘versnellen van het afwikkelen van dossiers uit het verleden’. “We hebben nu nog steeds last van besluiten uit het verleden. Wij hebben met de zorgverzekeraar bijvoorbeeld destijds afspraken gemaakt over de inzet van een hele goede arts, heel pragmatisch omdat we dan geen psychiater van elders hoefden laten invliegen. Dat wordt door controlerende instanties vooralsnog niet gepikt.”

De personeelsafvloeiing gaat langzamer dan beoogd, zegt Knapen. “We hebben ervoor gekozen mensen met individuele regelingen te laten vertrekken en niet gedwongen te ontslaan. Of mensen zo’n regeling kiezen, kun je niet afdwingen. Het zijn niet de 60 fte geworden die we als doel voor ogen hadden. Op bepaalde afdelingen zijn juist vanwege de ombouw van zorg op het terrein naar GGZ in de wijk, ook weer tijdelijk mensen bijgekomen. We kijken momenteel nadrukkelijk nog naar de personeelsbezetting voor 2017.”

GGZ WNB 2015
1.081 medewerkers (833 fte’s)
5.637 cliënten
456 bedden
omzet 75 miljoen
eigen vermogen 4 miljoen 

Volledig scherm
GGZ WNB in Halsteren. © Tony Presser / Pix4Profs

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom