Volledig scherm
© pix4profs/petervantrijen

College Tour: nieuwe ideeën voor voedselproductie nodig

BERGEN OP ZOOM - Voor wie het nog niet wist, maakte Europarlementariër Lambert van Nistelrooij het nog maar eens haarscherp duidelijk. ,,De oude economie is vastgelopen.'' 

Over de noodzaak van innoveren in de agrofoodsector ging het vrijdagmiddag tijdens de ProefMei College Tour. De plek van samenkomst was symbolisch: het voormalig Suikerinstituut dat de komende jaren moet uitgroeien tot een broedplaats voor nieuwe ideeën op het gebied van voedselproductie. Zelfs het spreekgestoelte was in stijl: opgestapelde veilingkistjes. Van Nistelrooij noemde Noord-Brabant en Zeeland een prima voedingsbodem voor inspirerende ideeën. ,,We moeten de stap zetten naar de volgende generatie.'' 

Samenwerken

Hoe dat moet gebeuren? In ieder geval door verdere samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en betrokken organisaties. Dat is ook wat ProefMei volgens kartrekker Dennis van Tilborg nastreeft. ,,Het gaat om verbindingen maken in de regio. Dichter bij elkaar staan, elkaar leren kennen.'' De College Tour was er als ontmoetingspunt voor ondernemers, studenten en bestuurders een voorbeeld van. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met HAS Hogeschool, HZ Zeeland en ROC West-Brabant. Met colleges door vakspecialisten werd de toekomst van de voedselproductie verkend. In de ene zaal ging het over het versnellen van grootschalige insectenkweek als economische kans. Wieren, algen en andere voedingsbronnen vanuit zee werden belicht in de andere ruimte. 

Wisselen

Vijf minuten voor het einde van elk college ging de bel. Daarna kon er gewisseld worden. ,,We willen het wel een beetje schools houden'', zei Van Tilborg. Alle sprekers onderstreepten het belang van een cultuuromslag, richting de circulaire economie. Volgens Van Nistelrooij is het zaak om terug naar de wortels te gaan, in regionale verbanden. ,,Groter is niet altijd beter.'' De Europese subsidiestromen sluiten daar ook steeds meer bij aan. ,,Het geld gaat niet meer naar grote infrastructurele projecten. Regionale branding is de toekomst.'' Van Nistelrooij noemde dergelijke ontwikkelingen een noodzaak om Europa vitaal te houden. Als negatief voorbeeld noemde hij Oost-Polen. ,,De helft van de bevolking is daar al weggetrokken. Die zijn hier asperges aan het steken.'' 

Rol voor onderwijs

De Europarlementariër ziet een belangrijke rol voor het onderwijs weggelegd, met name waar het gaat om kennisdeling. ,,Een deel van de studie moet in andere regio's gevolgd kunnen worden.'' Volgens Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam, bevindt de Regio West-Brabant zich nu al in de voorhoede van alle ontwikkelingen in de agrofoodsector. Minses wees op tal van in de regio gang gezette innovaties, van precisielandbouw tot biobased economy. ,,Beter eten begint in Brabant.'' Aansluitend aan de colleges vond een netwerkborrel plaats in het Markiezenhof. Het Bergse stadspaleis staat dit weekend in het teken van ProefMei Celebrates Seafood. Bij deze extra editie van het culinaire event wordt samengewerkt met het Ierse Galway. Ook worden verbindingen gelegd tussen Agrofood en de Zeeuwse Delta.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom