Volledig scherm
Brabantse Wal. foto Jan van Zuilen

Brabants Landschap boert voort op Brabantse Wal

WOENSDRECHT - Het Brabants Landschap breidt haar bezittingen op de Brabantse Wal gestaag uit. De nieuwste aanwinst is het recreatiegebied De Duintjes, vroeger een drukbezocht strand aan de Oosterschelde, waar op hoogtijdagen zelfs de treinen stopten om badgasten uit en in te laten stappen, maar de laatste jaren verworden tot een homo-ontmoetingsplek.

Met het verwerven van De Duintjes is nu vrijwel alle grond rond landgoed Mattemburgh vanaf de Augustapolder bij Bergen op Zoom tot de oude weg naar Zeeland en tussen de Antwerpsestraatweg en het Markiezaatsmeer eigendom van Brabants Landschap.Echter wel met de aantekening dat een deel van de gronden nog verpacht is aan boeren en gebruikt wordt voor landbouwdoeleinden. Grond waar Brabants Landschap wel over kan beschikken wordt zo veel mogelijk ingericht als natuurgebied, maar niet overal. Op sommige plekken laat de stichting de zogenoemde geestakkers in tact. "Vooral omdat die geestgronden al van oudsher zijn bewerkt. Die akkers horen bij het cultureel-historisch erfgoed van het gebied. Dat laten we zo", zegt districtsbeheerder Hans Schep van Brabants Landschap.Stapje voor stapje werkt Brabants Landschap aan de herinrichting van het gebied. Daarbij staan drie doelen voorop: het beschermen en verrijken van de natuur, het in stand houden van het landschap en het gebied aantrekkelijk maken voor bezoekers, in het bijzonder voor wandelaars en fietsers. Precies zoals de twee andere grote Nederlandse natuurbeheerders, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, dat op andere plekken op de Brabantse Wal doen.Op dit moment heeft Brabants Landschap drie concrete projecten in voorbereiding. Het eerste betreft het herinrichten van het beekje de Blaffert dat vanaf het landgoed Mattemburgh afdaalt naar het Markiezaatsmeer. Doel van de herinrichting is er voor te zorgen dat de beek haar water - dat is voornamelijk mineraalrijk kwelwater uit de Brabants Wal - langer vast houdt. Om dat te bereiken worden op verschillende plekken stuwtjes in het beekje geplaatst. Verder worden de greppels in de weilandjes die aan de Blaffert grenzen uitgegraven, ook met de bedoeling dat die het water beter vasthouden.Niet in dit project inbegrepen is het herstel van de vroegere parkvijver op het landgoed Mattemburgh. "Dat willen we ooit wel doen, maar daar hebben we op dit moment even niet het geld voor", aldus Schep.Het tweede project betreft de herinrichting van het landgoed Lindonk waar Brabants Landschap sinds 2006 eigenaar van is. Het landgoed, bestaande uit bos, weiland en bouwland plus een boerderij, ligt op een van de mooiste, zo niet het allermooiste plekje op de noordflank van de Brabantse Wal. Ook hier gaat Brabants Landschap stuwen plaatsen die er voor moeten zorgen dat de sloten en greppels in het landgoed het water langer vasthouden. Eerder heeft Brabants Landschap de bossen van Lindonk al ontdaan van de welig tierende Amerikaanse vogelkers, een struik die in kringen van natuur- en landschapsbeheerder de bijnaam de bospest heeft omdat ze zo snel groeit en andere vegetatie overwoekert.Voor het derde project dalen we af van de Brabantse Wal naar de Hogerwaardpolder langs de oude weg naar Zeeland. Hier gaat Brabants Landschap een oude kreek in ere herstellen op landbouwgrond waar nu nog maïs is ingezaaid. Het wordt al het vierde kreek die Brabants landschap in de Hogerwaardpolder herstelt.Op het eerste gezicht is aan niets te zien dat hier ooit kreken hebben geleden die bij vloed onderliepen met water uit de Oosterschelde. Al was het alleen al vanwege de hoge dijk die de Hogerwaardpolder omzoomt. Op luchtfoto's is aan de kleur van de gewassen echter nog te zien waar de kreek gelegen heeft. Die luchtfoto is ook de basis van het plan voor het weer uitgraven van de kreek. Om het nog echter te laten lijken zou eigenlijk ook de dijk weer afgegraven moeten worden. "Dat zouden we", zegt Schep, "inderdaad wel willen, maar zelfs het opperen van het idee bleek al onbespreekbaar voor het waterschap De Zeeuwse Eilanden. Die dijk heeft volgens hun nog een functie als tweede waterkering."De dijk is wel weer kaal. De singel van snel groeiend hout die de landbouwgrond moest beschermen tegen overwaaiend distelzaad uit het Markiezaat is weggehaald. Dit omdat die met het verdwijnen van de landbouw uit de Hogerwaardpolder geen functie meer heeft.De drie projecten zitten nu in het stadium van de vergunningaanvraag. Schep verwacht ze in het najaar te kunnen uitvoeren.

Volledig scherm
Brabantse Wal. foto Jan van Zuilen
Volledig scherm
Brabantse Wal. foto Jan van Zuilen
Volledig scherm
Brabantse Wal. foto Jan van Zuilen
  1. Leer kind op school om te gaan met emoties
    Geef uw mening

    Leer kind op school om te gaan met emoties

    Het leren omgaan met emoties zou een vast onderdeel moeten worden op scholen. De druk die veel opgroeiende kinderen vandaag de dag voelen, zorgt bij steeds meer van hen voor problemen. Een reden daarvoor is dat zij vaak niet weten om te gaan met de emoties die daarmee gepaard gaan. Dit kan leiden tot depressies en in het ergste geval (pogingen tot) zelfmoord. In 2017 pleegden bijna twee keer zoveel Nederlandse jongeren zelfmoord ten opzichte van het jaar daarvoor.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom