Ernst Keijzers spreekt raadsleden toe tijdens een bijeenkomst tegen massale bomen kap nabij Bergen op Zoom.
Volledig scherm
Ernst Keijzers spreekt raadsleden toe tijdens een bijeenkomst tegen massale bomen kap nabij Bergen op Zoom. © Timo Van De Kasteele

Bezwaren omwonenden nieuw 380kV-tracé weggenomen in advies aan ministers

ETTEN-LEUR - Bij het vaststellen van het definitieve tracé van de nieuwe 380kV-verbinding door West- en Midden-Brabant zijn vrijwel alle bezwaren van omwonenden en actiegroepen weggenomen. Daardoor wordt de nieuwe stroomvoorziening tientallen miljoenen duurder.

Donderdag maakten de Samenwerkende Overheden bekend welk tracé nu aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden voorgelegd. De ministers hakken nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer de knoop door. Dat reces begint op 3 juli. 

De nieuwe 380kV-verbinding is nodig omdat er steeds eer stroom wordt gebruikt en omdat straks de stroom van de windmolenvelden op zee het land on moet worden gebracht. De nieuwe lijn moet in 2025 in gebruik worden genomen. De verwachting is dat de aanleg in 2021 begint. Alle inspraakprocedures moeten dan zijn afgerond.

Bos kappen

In 2017 is het zogeheten voorkeurstracé bekend gemaakt. Daarna volgde overleg met bewoners en instanties in de zestien gemeenten waar de leiding doorheen loopt. In Bergen op Zoom bleek er veel bezwaar te zijn tegen het bovengronds aanleggen van de nieuwe lijn omdat er dan veel bos zou moeten worden gekapt. Nu adviseren de gemeenten dat niet 7, maar 10 kilometer van de lijn ondergronds wordt aangelegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de buisleidingenstraat. Daarmee komen de Samenwerkende Overheden (gemeenten, provincie en waterschappen) tegemoet aan de wensen van de actiegroep die protesteerde tegen de kap van 20 hectare bomen.  

Overzichtskaart van het tracé 380kV van Rilland naar Tilburg.
Volledig scherm
Overzichtskaart van het tracé 380kV van Rilland naar Tilburg. © Samenwerkende Overheden

Kattekraam

Bij Zevenbergschen Hoek wordt de nieuwe leiding zoals verwacht wat verder van de buurtschap Kattekraam af te liggen. Volgens Albert Reijlink van het bestuurlijk overleg 380kV gaat deze oplossing 7 tot 10 miljoen extra kosten. ,,Maar we sparen er acht of negen woningen mee”, zegt  wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk. ,,En dan is de vraag aan de minister wat leefbaarheid mag kosten.” 

Ter hoogte van Standdaarbuiten komt de 380kV tussen de A17 en betoncentrale De Mark in te liggen. Dan hoeft ie er niet met een extra knik omheen. Omdat ie deels over het terrein van de betonmortelcentrale komt te liggen zal nog met de ondernemer worden gesproken. Brummans: ,,Uitleggen waarom je niet onder de 380kV mag wonen maar er wel mag werken.”

Verzet van buurtschap de Kattekraam tegen de voorgestelde route van 380Kv in Zevenbergschen Hoek.
Volledig scherm
Verzet van buurtschap de Kattekraam tegen de voorgestelde route van 380Kv in Zevenbergschen Hoek. © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Haagse Beemden

Als nevenproject van de 380kV-leiding is gekeken naar het 150kV-tracé bij de Haagse Beemden en de Wisselaar in Breda. Met Breda is onderhandeld over het onder de grond brengen van de bestaande 150kV-leiding, waardoor ‘een nieuw stukje Breda’kan ontstaan. De Samenwerkende Overheden delen die mening en vragen de minister 3,25 miljoen euro extra om het uit te kunnen voeren.

Bij 's-Gravenmoer was het streven van de gemeente Dongen om de nieuwe lijn verder van het dorp af te krijgen. ,,We gingen voor de knikvariant, die meer naar het noorden ligt", zegt wethouder Bea van Beers van de gemeente Dongen. Zij is tevens voorzitter van de Samenwerkende Overheden. Het verzoek van Dongen is gehonoreerd. Kost wel 20 miljoen extra. 

1 miljard euro

Met alle extra kosten erbij gaat de 380kV-lijn tussen Rilland en Tilburg nu ongeveer 1 miljard euro kosten. Sander van Sluis van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat nu het voorgestelde tracé bestuderen en nog voor de zomer komen de ministers met een besluit. Dan hebben de omwonenden en betrokken zekerheid over het tracé van de nieuwe 380kV-leiding. 

https://www.west-brabant.eu/

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom