Volledig scherm
De beleving vanaf het water, zoals op deze foto bij Benedensas, speelt in de gebiedsontwikkeling Waterpoort een voorname rol. foto's gemeente Steenbergen

Ambitieus waterplan rond Volkerak krijgt miljoenensteun van provincie

STEENBERGEN - Waterpoort, het ambitieuze plan om rondom het Volkerak-Zoommeer veel meer te gaan doen met het water, kan opnieuw op subsidie rekenen. De provincie Noord-Brabant komt met vijf miljoen euro over de brug.

Door jachthavens op te knappen en nieuwe wandel- en fietspaden langs het water aan te leggen, denken de vijf gemeenten om het Volkerak het toerisme de komende jaren een flinke duw in de rug te kunnen geven. Zeker als het nu nog zoete Volkerak straks verzilt wordt en daarmee - zo is de verwachting - de waterkwaliteit flink zal verbeteren.

Gelijktijdig willen de vijf gemeenten, gesteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid- Holland, de mosselkweek weer terughalen naar het Volkerak. Volgens onderzoeken is er ruimte voor 640 hectare, zo'n 1.200 voetbalvelden, goed voor zo'n 10 procent van het Volkerak/Zoom- meer. De provincie is bereid vijf miljoen in het plan te steken omdat, zo zeggen Gedeputeerde Staten, 'er voldoende zicht is op ambitieuze, gedragen en gefinancierde programma's'.' Provinciale Staten moeten nog wel hun fiat aan de subsidie geven.

De totale kosten die met plan Waterpoort gemoeid zijn, zijn een veelvoud van de vijf miljoen van de provincie. Het is de bedoeling dat alle partijen, inclusief organisaties als waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten én het bedrijfsleven de komende jaren gaan investeren.

Dat geïnvesteerde geld zal op termijn, zo blijkt uit eerder uitgevoerde onderzoeken, dubbel en dwars weer worden terugverdiend door extra inkomsten uit ondermeer het (water)toerisme.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom