Aalscholvers in het Volkerak
Volledig scherm
Aalscholvers in het Volkerak © Ernesta Verburg

120 organisaties spannen samen om Volkerak en Zoommeer zoet te houden: ‘Minister, zie af van verzilting’

THOLEN - Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit Zuidwest-Nederland vragen aan het Rijk om het Volkerak en Zoommeer zoet te houden. In een brief vragen ze minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) af te zien van plannen deze wateren op de grens van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant te verzilten.

De brief is ondertekend door vele tientallen landbouwers, maar ook door recreatiebedrijven, jachthavens, natuurorganisaties, ecologen, sportvissers en belangenorganisaties.  

In de brief wordt het verziltingsplan ‘kostbaar, verouderd en onnodig’ genoemd. De briefschrijvers vinden het ‘onbegrijpelijk en zeer verontrustend’ dat verzilting op de agenda is gezet. Sterker nog, het project is zelfs naar voren gehaald. De verzilting moet voor 2029 zijn beslag krijgen. 

Zoute kwel

Boeren zien daardoor een groot zoetwaterreservoir verloren gaan: ,,Door de afgelopen twee droge jaren hebben we in de praktijk kunnen zien dat alternatieve zoetwatervoorziening niet beschikbaar is. Met het zout maken gaat deze zoetwaterbuffer verloren. Ondanks de beloofde zoetwatergarantie overheerst de gegronde vrees dat dit gaat leiden tot meer zoute kwel langs de dijken, waardoor de huidige bedrijfsvoering voor omliggende agrariërs onmogelijk wordt gemaakt.”

Natuurorganisaties zien het Volkerak en Zoommeer als een belangrijk natuurgebied. De briefschrijvers pleiten niet alleen voor het zoet houden van het gebied, maar vragen ook maatregelen tegen de constante stroom van meststoffen die via de rivieren in het Volkerak en Zoommeer terugkomen. ,,Het Volkerak-Zoommeer heeft zich qua natuur inmiddels ontwikkeld tot één van de meest unieke en rijke zoetwatersystemen van Nederland met belangrijke aantallen vogels. Deze ontwikkeling wordt tenietgedaan door het zout maken van het gebied, zonder perspectief op meerwaarde voor natuur.”

Blauwalg

Terugdringen van blauwalg was ooit één van de redenen om zout water het Volkerak en Zoommeer in te laten stromen. Inmiddels heeft de natuur zelf voor een nieuwe balans gezorgd, waardoor de plaag sterk is verminderd. ‘Helaas blijven jaarlijks blauwalgen ontstaan, mede door de instroom van nutriënten vanuit rivieren die aansluiten op het meer. Ondanks dat de oorzaak van het blauwalgprobleem bekend is, is nog geen politieke wil getoond of maatregelen genomen om dit op te lossen. Door het weer zout maken, ontstaan nieuwe problemen, vergelijkbaar met de problematiek in de Grevelingen. Het zout maken is dus geen oplossing, maar vragen om nieuwe grotere problemen’, is in de brief te lezen.

De ondertekenaars vertegenwoordigen een scala aan organisaties: van onder meer conservenbedrijf Coroos in Kapelle, de stichting Het Zeeuwse Landschap en sportvisserij Zuid-West-Nederland tot de agrarische natuurvereniging Brabantse Wal, voetbalvereniging DBGC in Oude-Tonge en logement De Blauwe Sluis in Steenbergen.  Het leeuwendeel van de lijst bestaat uit agrarische bedrijven.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom