Parochiefusie bijna een feit

De Rucphense fusieparochie Sint Franciscus gaat 1 januari van start, maar wie de nieuwe samengevoegde parochie gaat leiden, is nog onduidelijk. 

Daarover verwacht de Interparochiële Vereniging (IPV) die de fusie voorbereidde, begin januari bericht van het bisdom Breda. IPV-woordvoerder Wim Gobbens: "Aanvankelijk zou het voor 1 januari bekend zijn, maar die datum wordt niet gehaald. Wij hopen dat we snel een pastoor krijgen." 

Ook het nieuw te vormen parochiebestuur is nog niet helemaal compleet: van de acht namen zijn er twee nog niet bekend. Daarnaast moet een aantal praktische zaken nog worden uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld een nieuwe gezamenlijke website. 

De vijf kerkgebouwen in Zegge, Rucphen, St. Willebrord, Sprundel en Schijf blijven allemaal open. "Zolang er sprake is van vitale geloofsgemeenschappen met genoeg vrijwilligers en centjes blijven de kerken bestaan", aldus Gobbens.