Lintje voor Jan Broos

OUDENBOSCH - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Halderberge werd Jan Broos tot zijn grote verrassing naar voren geroepen. De 72-jarige Oudenbosschenaar werd door burgemeester Jobke Vonk-Vedder benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Broos was van 1999 tot 2009 vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Gehandicapten Platform Halderberge, voorheen het Oudenbossche platform. In 2009 werd Jan Broos voorzitter van het platform. Vorige zomer nam hij afscheid. Paul Goorden is zijn opvolger. Vanuit zijn voorzittersrol was Broos ook betrokken bij het Platform wonen en zorg, waar ook de seniorenraad en WMO-raad deel van uitmaakten. 

Broos zelf was trouwens van 2009 tot 2013 lid van de WMO-raad Halderberge. Hij begeleidde ook de organisatie van het gehandicapten informatie project scholen. Het meldpunt en klachtenbureau waar mensen met een beperking terecht kunnen was aan zijn huis in de Zouavenlaan gevestigd.