Foto: DG
Volledig scherm
Foto: DG

Lagere afkoopregeling bij parkeren in Halderberge

OUDENBOSCH - Dat Halderberge er de komende jaren honderd parkeervakken bij krijgt is prima, maar het mag niet ten koste gaan van verdere ontwikkelingen in de centrumgebieden. Voor ontwikkelaars, die geen kans zien parkeerplaatsen binnen hun plangebied te realiseren schrijft de gemeente een afkoopregeling voor.

Die was in de vorige parkeernota 25.000 euro. Het college wilde dat bedrag verlagen naar 7500 euro, maar ook dat bedrag ging een raadsmeerderheid te ver. Het zou de economische ontwikkelingen in de weg kunnen staan, zo oordeelde Bert Suijkerbuijk van Lokaal Halderberge. ,,Bovendien is het voor de realisatie van parkeerplaatsen niet altijd noodzakelijk om gronden aan te kopen.'' Hij stelde een verlaging naar 5000 euro voor.

Oppositiepartij VVD wilde de afkoopregeling helemaal afschaffen. ,,Zo'n bedrag is natte vingerwerk'', aldus raadslid Gerard Huijpen, die de inning geen oplossing van de forse leegstand in de dorpen vond. ,,Ontwikkelingen stimuleren in plaats van bemoeilijken.'' De liberalen kregen de andere fracties niet mee. Wie straks in Halderberge een project begint waarbij parkeervakken worden opgeofferd, betaalt 5000 euro. Eenmansfractie VDG hield vast aan het collegevoorstel. ,,Grondaankoop heeft nu eenmaal een prijs.''

Handhaving
De VVD hamerde ook op voldoende handhaving bij parkeerergernissen en daarom uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's). Ook daarop kreeg de partij geen steun. Dat er de komende vijf jaar honderd extra parkeervakken bij komen vond Huijpen nog vrij mager. ,,Dat zijn er maar twintig per jaar.'' Hij vroeg wethouder Jan Mollen de bussenparkeerplaats naast de basiliek te sparen gezien het sterk groeiende aantal toeristen. ,,Van 60.000 naar 100.000 per jaar.''

De groei in parkeerplaatsen zit hem vooral in oudere woonwijken, die niet berekend zijn op het toegenomen autobezit. Er worden haalbaarheidsonderzoeken gehouden naar een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Oudenbosch en het invoeren van een blauwe zone. Jan Zagers van Progressief Halderberge vroeg het college eindelijk ook eens naar de Hoevense Sint Jansstraat te kijken. ,,Die discussie speelt al sinds 2012.''

  1. Laboratoria en een proeffabriek: Cosun verhuist naar terrein Suikerfabriek in Dinteloord

    Laboratoria en een proeffabriek: Cosun verhuist naar terrein Suikerfabriek in Dinteloord

    DINTELOORD/STAMPERSGAT - De afspraak voor een eerste rondgang door het Cosun Food Technology Centre (CFTC) in wording is een paar keer uitgesteld. Deels omdat de bouw door door het faillissement van co-aannemer Imtech met ruim een jaar is vertraagd. Maar ook omdat directeur new business van Cosun, Gert de Raaff de nieuwbouw als het nieuwe visitekaartje van de agro-industriële coöperatie beschouwt. ,,Penvoerder Hurks is nu volop met de afwerking bezig, het eindresultaat komt in zicht. Weest welkom, maar vergeet ook de officiële opening in oktober niet'', wenkt hij met een joviaal gebaar de nieuwsgierige journalist en fotograaf.