article
1.901287
MIDDELBURG - Landbouwschade veroorzaakt door ganzen is alleen maar te bereiken door afschot, het vangen van ganzen of het onklaar maken van eieren.
Afschot gans afdoende
MIDDELBURG - Landbouwschade veroorzaakt door ganzen is alleen maar te bereiken door afschot, het vangen van ganzen of het onklaar maken van eieren.
http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/afschot-gans-afdoende-1.901287
2012-07-23T06:14:09+0000
http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6007225.1463003384!image/image-6007225.png
Zeeland,Middelburg,flitsinbox
Zeeland
Home / Regio / Zeeland / Afschot gans afdoende

Afschot gans afdoende

    MIDDELBURG - Landbouwschade veroorzaakt door ganzen is alleen maar te bereiken door afschot, het vangen van ganzen of het onklaar maken van eieren.
    Dat is de conclusie van een driejarig onderzoek van het Faunafonds, Alterra en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

    Sinds de grauwe gans zich als broedvogel in Nederland heeft gevestigd is de populatie en overlast sterk toegenomen. Uit het onderzoek blijkt nu dat een andere inrichting van het landschap de schade nauwelijks beperkt. Het opstellen van richtlijnen, zoals het niet verbouwen van schadegevoelige gewassen binnen vijf kilometer rond een slaapplaats is weinig zinvol. In Nederland is zoveel water dat vrijwel geen enkel landbouwperceel op voldoende afstand van een potentiële slaapplaats ligt. Bovendien is niet uit te sluiten dat ganzen op zoek gaan naar aantrekkelijke gewassen en daarvoor grotere afstanden zullen afleggen.

    Zie ook www.faunafonds.nl