article
1.6279862
Roosendaal Het is een klus die om de acht jaar terugkomt: het baggeren van de Roosendaalse Vliet.
Baggerwerk in de Roosendaalse Vliet
Roosendaal Het is een klus die om de acht jaar terugkomt: het baggeren van de Roosendaalse Vliet.
http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/baggerwerk-in-de-roosendaalse-vliet-1.6279862
2016-08-20T14:13:00+0000
http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4226991.1471703694!image/image-4226991.jpg
Roosendaal,Bodem,Water,Afval,Baggerwerk,Roosendaalse Vliet,hermes
Roosendaal
Home / Regio / Roosendaal / Baggerwerk in de Roosendaalse Vliet

Baggerwerk in de Roosendaalse Vliet

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   De Vliet in Roosendaal.
   Fotograaf
  Roosendaal Het is een klus die om de acht jaar terugkomt: het baggeren van de Roosendaalse Vliet.

  Begin september is het weer zover. Waterschap Brabantse Delta begint met het baggeren van een ruim anderhalve kilometer lang stuk van de Vliet dat parallel loopt aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal richting het zuiden tot aan rijksweg A17.

  Tot begin oktober wordt naar schatting 17.000 kubieke meter slib van de bodem van de Vliet verwijderd. De sliblaag bestaat uit plantenresten, zwerfvuil en kleideeltjes. Het baggeren gebeurt vanaf het water met een kraan op een ponton. De bagger wordt vervolgens verzameld op schepen en afgevoerd naar een slibverwerkingsbedrijf.

  Baggeren is op gezette tijden nodig om de vaargeul voor de scheepvaart open te houden. Bovendien hebben ook flora en fauna in de Vliet profijt van het baggeren, aldus het waterschap. Door de werkzaamheden blijft de aan- en afvoer van voldoende water gegarandeerd en wordt het water ook helderder. Planten en vissen gedijen dan beter.

  Waterschap Brabantse Delta wijst er wel op dat de beroeps- en pleziervaart last kunnen hebben van het baggeren. Door snelheidsbeperkingen ter hoogte van het baggeren, neemt de vaartijd toe. Bovendien kan er sprake zijn van geluids- en stankoverlast. Het waterschap doet er naar eigen zeggen alles aan om die hinder binnen de perken te houden.