article
1.739132
GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg verwerpt de kritiek van de Erfgoedinspectie op de aantasting van het beschermd stadsgezicht Geertruidenberg door onder meer de bouw van drie massieve bastions op de Donge-oever.
'Rapport is te negatief'
GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg verwerpt de kritiek van de Erfgoedinspectie op de aantasting van het beschermd stadsgezicht Geertruidenberg door onder meer de bouw van drie massieve bastions op de Donge-oever.
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/rapport-is-te-negatief-1.739132
2010-07-15T07:49:35+0000
http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6007225.1463003384!image/image-6007225.png
Oosterhout
Oosterhout
Home / Regio / Oosterhout / 'Rapport is te negatief'

'Rapport is te negatief'

    GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg verwerpt de kritiek van de Erfgoedinspectie op de aantasting van het beschermd stadsgezicht Geertruidenberg door onder meer de bouw van drie massieve bastions op de Donge-oever.
    In een formele reactie zegt de gemeente zich niet te herkennen in de diverse 'negatieve bevindingen' van de onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opererende dienst. De gemeente verwijt de Erfgoedinspectie zwart-witopmerkingen, terwijl de werkelijkheid, aldus de gemeente, genuanceerder en positiever is.    De Erfgoedinspectie bezocht Geertruidenberg nadat de Oud- heidkundige Kring Geertruydenberghe alarm had geslagen over de geplande 14 meter hoge nieuwbouw in het historisch hart van Hollands oudste stad. De Erfgoedinspectie kwam in een vorige week gepubliceerd rapport tot de conclusie dat het de gemeente Geertruidenberg aan visie en gefundeerd cultuurhistorisch beleid ontbreekt. De gemeente van haar kant acht het niet correct dat de Erfgoedinspectie steekproefsgewijze heeft gesproken met de initiatiefnemers, de oudheidkundige kring, en op basis van die gesprekken tot een algemene beoordeling is gekomen. Tegelijkertijd neemt de gemeente wel een aantal conclusies uit het rapport over, bijvoorbeeld het in beeld brengen van de cultuurhistorische waarden van de stad Geertruidenberg. De gemeente denkt aan het opstellen van een erfgoednota of een cultuurhistorische structuurvisie. Andere kritische opmerkingen van de Erfgoedinspectie wil de gemeente overnemen als aanbevelingen. De gemeente zegt ook toe het cultuurhistorische kennis van het ambtenarenkorps te vergroten.