Volledig scherm
Big 5566, hier twee weken oud. foto: Ed van Alem

Uitbreiding Lavi Dorst blijft raad bezighouden

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse fractie van Gemeentebelangen heeft opnieuw vragen gesteld over de uitbreiding van de Dorstse varkenshouderij Lavi.

Vorige week deed raadslid Cees Noltee namens Groen Brabant hetzelfde, toen bleek dat hij de antwoorden van het college van B en W op eerdere vragen niet afdoende vond.

Raadslid Walther Hoosemans wil namens Gemeentebelangen weten of de uitbreiding wel overeenkomt met het bestemmingsplan. Ook wil hij weten waarom 'de verkeersveiligheid en de mogelijke aantasting van de wegen door zwaar verkeer' niet mogen worden getest. De partij is bang dat de Steenovensebaan te zeer belast wordt door af- en aanrijdend vrachtvervoer. Het college liet eerder weten dat er geen rekening mag worden gehouden met verkeersoverlast bij het verstrekken van een dergelijke vergunning.

Daarnaast wil Gemeentebelangen weten waarom er geen zienswijze mag worden ingediend over de milieu-effectrapportage (mer) rondom de uitbreiding. Volgens de partij heeft het college niet voldaan aan de voorwaarden, door de mer niet ter inzage te leggen.