Foto: ANP
Volledig scherm
Foto: ANP

Meer preventie bij Jeugdzorg in Oosterhout

OOSTERHOUT - De Jeugdzorg in Oosterhout richt zich vanaf dit jaar meer op preventie en een vroege aanpak van problemen. Het college van B en W hoopt op deze manier 'de kosten binnen de perken te houden.'

In een brief die deze week naar de gemeenteraad werd gestuurd, schrijft het college: ,,Nog concreter de omslag maken naar meer preventie." Door een vroege aanpak van de problemen hoopt het college dat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere 'specialistische jeugdhulp.' Dit jaar legt het rijk een laatste bezuiniging op het budget van tien procent. Het beschikbare budget vanuit de rijksoverheid was in 2016 nog bijna twaalf miljoen euro. Dat zakt dit jaar naar 10,8 miljoen euro. In de komende jaren, tot 2021, blijft dit bedrag nagenoeg gelijk. Het college vreest dat de rijksbijdrage te laag is. Met de nieuwe aanpak hoopt de gemeente dat de budgetten niet overschreden worden.

Om problemen bij jongeren eerder te constateren, denkt het college eraan om vaste wijkteammedewerkers op vaste momenten aanwezig te laten zijn binnen de scholen. Dan is er een vast aanspreekpunt op school en kan er snel geschakeld worden. De Stichting Sociale Wijkteams moet dit uit gaan voeren. Verder gaat de gemeente in overleg met huisartsen en zorgverzekeraars. Het college pleit er onder meer voor om de rol van praktijkondersteuners te vergroten als het om het begeleiden van jongeren met psychische problemen gaat. Dit jaar wordt er met een pilot geëxperimenteerd en bekeken hoe deze aanpak ervaren wordt. Ook moet de formule een gezin, een plan, een regisseur duidelijker neergezet worden. Ten slotte gaat de gemeente meer cursussen, trainingen en psycho-educatie aan ouders en jongeren aanbieden.