Volledig scherm
© Thinkstock

Burgers uit Moerdijk mogen gemeenteraad toespreken

ZEVENBERGEN Burgers uit de gemeente Moerdijk, die een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen, kunnen voortaan hun zegje doen aan het begin van elke raadsvergadering.

Op deze manier wil de gemeente inwoners een extra mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op het beleid.

,,Het Spreekrecht geeft onze inwoners een aanvullende kans om kwesties aan te kaarten, die niet op de agenda van de vergadering staan”, licht burgemeester Jac Klijs toe. ,,Op deze manier kunnen ze dat bovendien in hun eigen woorden doen, en zelf de accenten aangeven.”

Per vergadering is maximaal een kwartier beschikbaar voor inspraak. Als er meer dan drie insprekers zijn zullen de beschikbare vijftien minuten naar rato verdeeld. Inwoners mogen ook niet overal over inspreken. Als bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda van de vergadering staat mag de burger alleen tijdens de commissievergadering inspreken.

Wie gebruik wil maken van het spreekrecht moet zich met e-mailtje naar griffie@moerdijk.nl. melden bij de griffie in het gemeentehuis.