article
1.445702
STEENBERGEN - Even bijtanken langs de nieuwe A4 rondom Steenbergen is straks niet mogelijk. Nergens op het vijftien kilometer lange tracé kan Rijkswaterstaat voldoende ruimte vinden om een parkeerplaats met tankstation aan te leggen.
Zoeken naar ruimte voor A4-tankstation
STEENBERGEN - Even bijtanken langs de nieuwe A4 rondom Steenbergen is straks niet mogelijk. Nergens op het vijftien kilometer lange tracé kan Rijkswaterstaat voldoende ruimte vinden om een parkeerplaats met tankstation aan te leggen.
http://www.bndestem.nl/extra/dossiers/zoeken-naar-ruimte-voor-a4-tankstation-1.445702
2011-04-12T08:05:12+0000
http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6007225.1463003384!image/image-6007225.png
Lokaal Thema BS,A4
Dossiers
Home / Extra / Dossiers / Zoeken naar ruimte voor A4-tankstation

Zoeken naar ruimte voor A4-tankstation

    STEENBERGEN - Even bijtanken langs de nieuwe A4 rondom Steenbergen is straks niet mogelijk. Nergens op het vijftien kilometer lange tracé kan Rijkswaterstaat voldoende ruimte vinden om een parkeerplaats met tankstation aan te leggen.

    "Gezocht is er wel degelijk", liet projectleider Krijn Drijvers op een informatiebijeenkomst van het Steenberg Ondernemersplatform weten. "We stuiten echter op het kassengebied in het zuiden, de viaducten bij de Westlandse Langeweg en de Zeelandweg-Oost en verder noordwaarts het aquaduct."

    De laatste optie die Rijkswaterstaat onderzocht was in de Triangel bij de oversteek met de Dinteloordseweg. "Daar lagen de beste kansen voor een verzorgingsplaats, maar verkeersonderzoek wees uit dat het te gevaarlijk is omdat hier de weg weer afbuigt."

    Rijkswaterstaat onderzoekt nu of op het rechte eind tussen Noordlangeweg en Zuidzeedijk een stopplaats met pomp kan worden aangelegd.