Oproep Bergen op Zoom voor massaal verzet tegen kerncentrale Doel

BERGEN OP ZOOM /ETTEN-LEUR - De regio moet massaal in verzet komen tegen het openhouden van de Belgische kerncentrale Doel. Die oproep doet de Bergse locoburgemeester Arjan van der Weegen. Hij wil 'massa' creëren, onder meer met het oog op het indienen van een klacht bij Europese Commissie.

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen vinden het na een lange reeks incidenten onverantwoord dat de levensuur van de centrale net over de grens is verlengd. Ze zijn onder meer van plan een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. ,,Wij vinden het onacceptabel dat we geen enkele inspraak hebben gehad over de veiligheidsaspecten'', zegt Van der Weegen.

De gemeenten hebben medio november een brief naar de Europese Commissie gestuurd om hun ongenoegen over de gang van zaken te uiten en om onder meer te pleiten voor beter Europees toezicht. Van der Weegen verwacht binnen enkele weken antwoord. ,,Als er niet het gewenste antwoord komt, dienen we alsnog een klacht in. Maar als je juridische stappen gaat zetten, moet je zorgen voor zoveel mogelijk body.''

Van der Weegen heeft daarom een brief naar alle burgemeesters in de regio gestuurd met het verzoek het verzet tegen Doel te steunen. Het gaat om alle andere 26 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en de Zeeuwse gemeenten Reimerswaal en Kapellen. ,,Er zijn zoveel incidenten geweest, dat wij vinden dat de centrale moet sluiten. En dat we willen we zo breed mogelijk uitdragen.''

  1. Proef met waterdoorlatende bestrating in Bergen op Zoom

    Proef met wa­ter­door­la­ten­de bestrating in Bergen op Zoom

    BERGEN OP ZOOM - Bestrating. Zo strak mogelijk, zo dicht mogelijk. Geen plassen, we willen droge voeten. En daarom straat Nederland alles vol. Parkeerterreinen, opritten, het terras bij de woning. Soms de hele tuin. Omdat dat zo makkelijk is. Regenwater gaat de riolering in en is weg. Dat is op den duur niet goed. De bodem verdroogt. Steeds meer gemeenten en andere overheden komen daar nu achter. De gemeente Bergen op Zoom haakt er op in met een proef met allerlei verschillende soorten waterdoorlatende bestrating.