Nieuwjaarsreceptie Bergen op Zoom niet welkom in kerk

Gemeente verplaatst nieuwjaarsreceptie naar Markiezenhof, pastoor Verbeek juicht dat toe: dat is een prima plek. Handjes schudden en drinken. Dat hoort niet thuis in de Gertrudiskerk. ,,Dat is niet gepast'', zegt pastoor Paul Verbeek. En daarom verplaatst de gemeente Bergen op Zoom de nieuwjaarsreceptie dit jaar naar Het Markiezenhof. Die receptie vond de afgelopen jaren steevast in de kerk plaats. Pastoor Verbeek juicht de beslissing van de gemeente toe. ,,Dat is het paleis van de stad, dat is een prima plek voor een receptie.'' Vorig jaar hebben bisdom Breda en de Lievevrouweparochie in een gesprek met burgemeester Frank Petter aangegeven dat ze aan het nadenken zijn over 'wat wel en wat niet kan in de kerk'. De gemeente heeft daar de conclusie uit getrokken dat de nieuwjaarsreceptie niet meer welkom is in de Gertrudiskerk, zegt woordvoerder Marije Romijn. ,,We hebben begrepen dat de bisschop geen toestemming geeft omdat hij een receptie niet passend vindt'', legt ze uit. Maar zo is het beslist niet gegaan, zegt pastoor Verbeek. ,,We zijn aan het nadenken. Dat hebben we gezegd tegen de gemeente. En blijkbaar wil de gemeente het goede voorbeeld geven door de receptie te verplaatsen naar Het Markiezenhof.'' Want over wat er wel en niet in de kerk kan, daar is de bisschop volgens de Bergse pastoor nog niet aan uit. Het bisdom zelf doet er het zwijgen toe, verwijst voor informatie over het gebruik van de kerk naar Verbeek, die ook vicaris is, dat wil zeggen plaatsvervanger van de bisschop. Dat de receptie verkast naar het stadspaleis, daar is Verbeek 'niet ongelukkig mee', zegt hij eerlijk. Wat er dan wel goed past in het kerkgebouw aan de Grote Markt? Daar heeft de Bergse pastoor een goed voorbeeld van paraat: ,,De Canada-herdenking zoals die vorig jaar oktober plaatsvond in de kerk, dat past helemaal bij onze core business, voor zoiets bieden we meer dan alle gastvrijheid.'' Die herdenking van de Slag om de Schelde trok een bomvolle kerk. En ook zoiets als Lessons and Carols van Hortus Musicus Religiosus past prima in de Gertrudis, vindt Verbeek. De altijd nieuwjaarsreceptie van de stad is komende maandag vanaf 17.00 uur, in de Hofzaal en de Tuinzalen van Het Markiezenhof. Om 17.30 uur houdt burgemeester Petter er zijn nieuwjaarstoespraak.

  1. Proef met waterdoorlatende bestrating in Bergen op Zoom

    Proef met wa­ter­door­la­ten­de bestrating in Bergen op Zoom

    BERGEN OP ZOOM - Bestrating. Zo strak mogelijk, zo dicht mogelijk. Geen plassen, we willen droge voeten. En daarom straat Nederland alles vol. Parkeerterreinen, opritten, het terras bij de woning. Soms de hele tuin. Omdat dat zo makkelijk is. Regenwater gaat de riolering in en is weg. Dat is op den duur niet goed. De bodem verdroogt. Steeds meer gemeenten en andere overheden komen daar nu achter. De gemeente Bergen op Zoom haakt er op in met een proef met allerlei verschillende soorten waterdoorlatende bestrating.