'Juridische stappen Doel'

BERGEN OP ZOOM - D66, GBWP, VVD en GroenLinks vragen het college van B & W juridische stappen te ondernemen tegen het Belgische besluit om de kerncentrale in Doel open te houden. 

De fracties denken aan het indienen van een klacht bij de Europese Commissie en het aanspannen van een privaatrechtelijke zaak bij de Belgische rechter. De Bergse fracties menen dat dat nodig is gezien de recente vaststelling door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dat de veiligheid in de kerncentrale wel degelijk in het geding is. 

Het college stuurde eind november 2016 samen met Tholen en Steenbergen  een brief naar de Europese Commissie waarin  zorgen werden geuit over Doel. Het college wilde toen geen klacht indienen omdat dat het overleg met België of het Europees Parlement zou blokkeren, stellen de fractievoorzitters in hun brief aan B en W. Maar die benadering is té voorzichtig, vinden de fracties, gelet op de jongste veiligheidsrapporten en het standpunt van minister Schultz  daarover (Doel en Tihange dicht totdat helder is hoe het zit met brandveiligheid en veiligheidscultuur). "Bergen op Zoom moet onverminderd blijven ijveren voor sluiting van de kerncentrale in Doel", schrijven ze, "althans voor inspraak bij besluitvorming over de verlengde openstelling. Het mag niet gebeuren dat door bestuurlijke beleefdheid en tactische overwegingen risico's met een onbevattelijke impact voor volksgezondheid, economie en milieu blijven bestaan." 

De fracties willen verder weten of ze de kerncentrale kunnen bezoeken, zoals eerder al werd toegezegd  en welke lobby-activiteiten het college van B en W verricht. "We weten dat het college optrekt met onder meer de veiligheidsregio, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met Cities for a Nuclear Free Europe. Het lijkt ons van belang dat de raad inzage krijgt in lobby-activiteiten die op Doel gericht zijn en de resultaten daarvan."

Loco-burgemeester Arjan van der Weegen wil eerst overleggen met buurgemeenten Steenbergen en Tholen voordat hij inhoudelijk reageert op de brief van de vier fracties. Van der Weegen vervangt burgemeester Petter die vanwege ziekte uit de roulatie is. 

  1. Bijzonder stuk vesting Bergen op Zoom 'teruggevonden' onder voormalige busremise

    Bijzonder stuk vesting Bergen op Zoom 'teruggevonden' onder voormalige busremise

    BERGEN OP ZOOM - Twee bakstenen muren, beiden in de vorm van V, met daartussen een flinke ruimte. Zo op het eerste oog lijkt het niets bijzonders dat onder de voormalige busremise in Bergen op Zoom is blootgelegd. Maar stadsarcheoloog Marco Vermunt weet wel beter. ,,Dit is lunet Overijssel. Een verstevigde positie die net buiten de vesting lag. En in deze, goede staat hebben we er nog nooit een gevonden. Alle lunetten rond de vesting droegen namen van provinciën."

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom