Drie initiatieven om statushouders beter te laten inburgeren

HOOGERHEIDE - Een half jaar geleden deed de gemeente Woensdrecht een oproep aan burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers, om initiatieven in te dienen voor de inburgering van statushouders. De eerste drie ingediende voorstellen zijn binnen en goedgekeurd. 

Het college heeft een zogenaamde actiekaart in het leven geroepen voor de statushouders. Als ze een actiekaart vol hebben krijgen de statushouder een participatieverklaring die ze nodig hebben voor hun inburgeringsexamen. De initiatieven op de actiekaart moeten bijdragen aan de kennismaking met de eigen woonomgeving, lokale regelgeving, vrijwilligerswerk, de arbeidsmarkt, de Nederlandse taal en het maken van sociale contacten. 

De eerste initiatieven die zijn goedgekeurd zijn het wekelijkse Open Huis voor statushouders in de Protestantse Kerk in Ossendrecht en de organisatie van een kerstmiddag om statushouders te laten kennismaken met Kerst in Nederland. 

Mediamaker Vincent Krijtenburg krijgt een bijdrage om een vijfdelige webserie te maken, waarbij een lokale gids een statushouder kennis laat maken met bekende plekken in de regio. 

Wethouder Lars van der Beek is blij met de eerste initiatieven en hij hoopt dat er meerdere volgen. Maatschappelijke organisaties, verenigingen of burgers die willen bijdragen aan de inburgering van statushouders kunnen hun idee kenbaar maken bij de bij de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Via het invullen van de actiekaart kan er ook een bijdrage gevraagd worden. Tot juli 2017 heeft het college bij wijze van pilot een bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld.

  1. Proef met waterdoorlatende bestrating in Bergen op Zoom

    Proef met wa­ter­door­la­ten­de bestrating in Bergen op Zoom

    BERGEN OP ZOOM - Bestrating. Zo strak mogelijk, zo dicht mogelijk. Geen plassen, we willen droge voeten. En daarom straat Nederland alles vol. Parkeerterreinen, opritten, het terras bij de woning. Soms de hele tuin. Omdat dat zo makkelijk is. Regenwater gaat de riolering in en is weg. Dat is op den duur niet goed. De bodem verdroogt. Steeds meer gemeenten en andere overheden komen daar nu achter. De gemeente Bergen op Zoom haakt er op in met een proef met allerlei verschillende soorten waterdoorlatende bestrating.