article
1.218941
BREDA - Notaris Dré Teeuwen constateert een opvallende ontwikkeling. "In mijn klantenkring zie ik een toename van het aantal ontervingen.
Kind onterven is mogelijk
BREDA - Notaris Dré Teeuwen constateert een opvallende ontwikkeling. "In mijn klantenkring zie ik een toename van het aantal ontervingen.
http://www.bndestem.nl/2.1847/kind-onterven-is-mogelijk-1.218941
2012-06-30T16:02:40+0000
http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.218942.1347005999!image/image-218942.jpg
werken
Werken
Home / Werken / Kind onterven is mogelijk

Kind onterven is mogelijk

Foto's
1
  BREDA - Notaris Dré Teeuwen constateert een opvallende ontwikkeling. "In mijn klantenkring zie ik een toename van het aantal ontervingen.
  Wellicht door een stijging van het aantal samengestelde gezinnen. Soms klikt het bijvoorbeeld helemaal niet meer tussen een ouder en de kinderen uit zijn eerste gezin."  Het is een wijdverbreid misverstand dat ouders hun kinderen niet kunnen onterven. Ouders kunnen wel degelijk in een testament vastleggen dat zij niet willen dat een kind erfgenaam wordt. Het kind kan na overlijden van de ouder in die onterving berusten, maar kan deze ook aanvechten en een beroep doen op de zogeheten legitieme portie. Die bestaat uit een geldbedrag, dat de helft bedraagt van het normale kindsdeel dat het kind zou hebben gekregen als het gewoon erfgenaam zou zijn. De legitieme portie moet binnen vijf jaar na het overlijden worden opgeëist. De legitieme portie is meestal pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder.  Als het kind aanspraak maakt op de legitieme portie, wordt het daarmee nog steeds geen mede-erfgenaam. Het onterfde kind mag geen persoonlijke spullen zoals sieraden of meubels opeisen vanwege emotionele waarde, zoals gewone erfgenamen. Ook heeft het onterfde kind geen enkele zeggenschap in de afwikkeling van de erfenis.  Kinderen - en als deze zijn overleden de kleinkinderen - zijn de enigen die recht kunnen hebben op een legitieme portie. De langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen van de overledene hebben geen recht op een legitieme portie als zij worden onterfd.  Wordt een kind onterfd, dan kan het daar helemaal niets tegen doen. Ook niet als de reden van onterving - in de ogen van het kind - heel onredelijk is. Denk als ouder dan ook niet lichtzinnig over het onterven van een kind. Ook al heb je gigantische ruzie of juist totaal geen contact meer, voor een kind kan onterving toch aankomen als een grote klap. En niet alleen omdat het financieel wordt buitengesloten. Aan de andere kant is het voor ouders niet mogelijk te voorkomen dat het kind toch een deel van het geld krijgt.  "Persoonlijk vind ik dat vreemd. Als ouders hun kinderen willen onterven, dan ga ik er vanuit dat ze daar een heel goede reden voor hebben. Dan is het raar dat de wetgever zegt dat het kind toch nog een deel van het geld krijgt", meent Teeuwen.  Soms zijn er tussenoplossingen mogelijk. Als een ouder niet wil dat een zoon of dochter met een verslaving of handicap over een grote som geld beschikt, is het mogelijk per testament een bewindvoerder aan te wijzen. Ook kan een fonds worden ingesteld. De kinderen krijgen dan niet zelf de erfenis maar wel een uitkering uit het fonds.  Ouders die voor 2003 een kind hebben  onterfd, doen er verstandig aan hun testament nog een keer onder de loep te nemen. Voor die tijd gold het oude erfrecht waarbij het voor ouders lastiger was hun kinderen te onterven. Bij een oud testament is het dus verstandig om te kijken of je als ouder optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden van de nieuwe wetgeving.  reageren? geld@wegener.nl